Rozległy sad

To właśnie tutaj rodzina Apple ma sady uginających się do słodziutkich jabłek jabłoni. Poza tym wyrabiają też ciasta i inne s;słodycze sporządzone z jabłek. Również najlepszy w Ponyville sok z tych przepysznych owoców.
Tutaj znajduje się dom rodziny Apple oraz stodoła służąca do przechowywania jabłek, jak i urządzania country imprezek.

Moderatorzy: Mistrz Gry, Kojira, Reetmine, Tali, QuietWord, Sal Ghatorr

Re: Rozległy sad

Postprzez Applejack » 19 sie 2012, o 19:38

Applejack patrzy?a z u?miechem na now? klacz, gdy na Akry nagle przyby? wa?ny go??. Najwa?niejszy jaki mo?e by?.
-Witam ksi??niczko. - Uk?oni?a si? i zdj??a kapelusz. - Oczywi?cie, wiernie spe?ni? ka?d? pro?b? waszej wysoko?ci.- Bez nakrycia g?owy ruszy?a w ?lad za ksi??niczk?, zostawiaj?c z zaaferowania dwie klacze same.
Avatar użytkownika
Applejack
Nadwrażliwy
 
Posty: 63
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 21:59
Płeć: Nieustawiona

Re: Rozległy sad

Postprzez Celestia » 19 sie 2012, o 23:29

To jej odpowiada?o, praktycznie poza jej osobist? uczennic? Applejack by?a jedynym Elementem Harmonii na który zawsze mog?a liczy?. Ksi??niczka odesz?a wraz z ni? na osobno??, dodatkowo u?ywaj?c magii by tamte dwie nie s?ysza?y ich rozmowy.
- Jak powiedzia?am mam do ciebie spraw?. Otó? tu? przed pojawieniem si? heroldów zosta?a wys?ana pewna ekspedycja maj?ca na celu odzyskanie pewnych rzeczy. Nie uda?o si?, wi?c zosta?a wys?ana jaki? czas pó?niej nast?pna. Mia?a si? uda? ale jak zwykle co? nie wysz?o. Wiem, ?e podczas pierwszej dosz?o do zdrady, nie wiem czy i w drugiej kto? tego nie zamierza. Potrzebuj? tam osoby co do której b?d? mia?a stuprocentow? pewno??, a na chwil? obecn? ty jeste? jednym z nielicznych takich kuców.- Celestia podnios?a g?ow? w gór?, tak jakby lekko ze zm?czenia. Nie wiesz czy fizycznego, czy jednak psychicznego.- Nie chce ciebie zmusza? do tego, mo?esz odmówi?. Je?li si? zgodzisz odpowiem na ka?de twoje pytanie.
Ekwipunek- miecz normalny, torba podróżna, szary płaszcz, mieszek- złoto i kamienie szlachetne.
WS-BS-S-Per-T-Ag-Int-Fel-WP-HP
32-24-31-34-34-24-44-38-34-16
Za avatar thx Poke:)
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez Tranquil Facade » 20 sie 2012, o 18:56

Facade nie widzia?a si? za specjalnie rozmowa z podejrzan? klaczk?, wi?c tylko wyburcza?a w jej stron?, jak si? nazywa, i usiad?a w jej okolicy. Wtem znik?d pojawi?a si? ksi??niczka Celestia. Tutaj! W sadzie! Czemu jej nie ma w Canterlot? A, zamierza porozmawia? z Applejack na osobno?ci? Mo?liwe, ?e ona jest jednym z tych... Elementów harmonii, o których kto? ja uczy? bardzo dawno temu. Albo mo?e sama gdzie? o nich przeczyta?a? Ju? sama nie mia?a poj?cia. Na pewno by?a to wa?na sprawa, skoro nie wys?a?a listu i stawi?a si? osobi?cie, wi?c tylko uk?oni?a si? w?adczyni pos?usznie i patrza?a, jak oddala si? ona razem z jej przyjació?k?. Mi?dzy ni? i April nasta?a niezr?czna cisza. Facade w swoim naburmuszeniu i nieprzyjaznym nastawieniu do klaczy nie chcia?a jej przerywa?. Mog?a wypali? jej w twarz, jak bardzo jej sie nie podoba,tak przez przypadek. A takich rzeczy nie lubi?a robi?. No có?, jednak nawet pospolite ma?e humorki mog? zosta? przyt?oczone brakiem wymiany zda? mi?dzy kucykami. Po chwili namys?u postanowi?a sztucznie nawi?za? rozmow? dla uspokojenia nerwów.
-April? Tak, masz na imi? April... Co w?a?ciwie sprowadzi?o Ci? akurat na Akry S?odkich Jab?ek? Pojawi?a? si? tutaj dos?ownie znik?d.
Avatar użytkownika
Tranquil Facade
Wędrowiec
 
Posty: 256
Dołączył(a): 15 lip 2012, o 13:52
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: ( ?° ?? ?°)
Uroczy Znaczek: Dwa kwiaty datury
Lubi: przygody, rzadkie przedmioty
Stan: :natS
Charakter: chaotyczny dobry
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez Applejack » 23 sie 2012, o 20:54

Applejack uwa?nie wys?ucha?a swojej umi?owanej w?adczyni. Zawiod?a z heroldami, teraz stanowczo by?a przekonana, ?e nie mo?e drugi raz przegra?.
-Oczywi?cie ?e si? zgadzam, ksi??niczko! - Odpowiedzia?a, schylaj?c znowu g?ow?. - Gdzie mam si? uda?? Czy podejrzewa si? ju? kogo? o zdrad?? Z kim mia?abym tam by??
Avatar użytkownika
Applejack
Nadwrażliwy
 
Posty: 63
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 21:59
Płeć: Nieustawiona

Re: Rozległy sad

Postprzez Celestia » 24 sie 2012, o 20:27

Ksi??niczka by?a zadowolona widz?c ch?? pomara?czowej klaczy. Przynajmniej wreszcie jaki? kuc który nie mia do niej pretensji, który ni? nie gardzi? ani którego nie trzeba by?o przekupywa?. Z Elementów Harmonii poza swoj? uczennic? chyba najbardziej przepada?a za AJ.
- Ciesz? si? z twojego zaanga?owania. I nie musisz zwraca? si? do mnie "ksi??niczko", jeste?my na osobno?ci, a ja jestem twoj? d?u?niczk?.- Celestia dzi?ki telekinezie zerwa?a z jab?oni jeden owoc, by? naprawd? soczysty. Nie dziwi?a si?, jab?ka z tych akrów by?y najlepsze w ca?ej Equestrii.- Nie wiem niestety kto mo?e by? zdrajc?, jest tam kuc który ma si? zaj?? t? spraw?, ale nie co do niego taka pewna. Je?li on zawiedzie ty spróbuj pochwyci? zdrajc?, jak i obserwuj pozosta?ych cz?onków wyprawy. Co do tego kto ci b?dzie towarzyszy? s? to same kuce z tego miasta. Autumn Leaf, ReflexivoArco, Sal Ghatorr, wiem te? ?e jest tam mój gwardzista i tutejszy karczmarz. Nie znam wszystkich kuców bior?cych udzia? w wyprawie. By?abym zapomnia?a, do odzyskania s? jeszcze rzeczy nale??ce do mojej siostry.
Przerwa?a, zastanawia?a si? czy to powiedzie?, tak g?upio to brzmia?o. Ale skoro ta by?a wobec niej szczera to Celestia chcia?a by? te? taka wobec niej.
- Konkretnie prezenty dla Luny. Wyprawa g?ównie temu mia?a s?u?y?, nie spodziewa?am si? jednak, ?e mog? by? takie problemy. Jak powiedzia?am jestem twoj? d?u?niczk? i za darmo nie chce ciebie tam wys?a?. Je?li masz jak?? pro?b? to mów, postaram si? spe?ni? wszystko o co poprosisz.
Ekwipunek- miecz normalny, torba podróżna, szary płaszcz, mieszek- złoto i kamienie szlachetne.
WS-BS-S-Per-T-Ag-Int-Fel-WP-HP
32-24-31-34-34-24-44-38-34-16
Za avatar thx Poke:)
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez April Moon » 27 sie 2012, o 06:56

- Taka ju? jestem. Dziewczyna musi mie? swoje sekrety. Ty te? umiesz swoje utrzymywa?, bo wci?? nawet nie powiedzia?a? mi jak masz na imi?.
U?miechn??a si? z przek?sem. Nie lubi?a gdy sie ja traktowalo z góry, ale uzna?a, ?e b?dzie wci?? mi?a. Ostatecznie, Applejack mia?a j? za go?cia, wi?c nie wypada?o wszczyna? burd z go?cmi gospodarza.
- Je?eli powiesz mi jak masz na imi?, powiem ci co mnie tu sprowadza, moja droga. My?l?, ?e to uczciwa umowa.
U?miechn??a si? tajemniczo i zmru?y?a oczy.
Obrazek

WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
30....35.....28...35....33.....36....34....34.......37.....?
Avatar użytkownika
April Moon
Nadwrażliwy
 
Posty: 534
Dołączył(a): 14 sie 2012, o 21:04
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Księżycowa Klacz
Uroczy Znaczek: Księżyc w aktualnej kwadrze oraz Szara gwiazdka.
Lubi: Księżyc, Gwiazdy, dobry s...erial.
Nie Lubi: Złego s...erialu, dnia, Nowiu.
Strach: Że nie wróci po nowiu.
Stan: Panna
Koneksje Rodzinne: Rodzina w Manehattanie. Tato, Mama i młodsza siostra.
Rasa: Jednorożec.
Charakter: Praworządny zły - Chaotyczny neutralny.

Re: Rozległy sad

Postprzez Tranquil Facade » 27 sie 2012, o 09:42

-Nie zamierzam przedstawia? si? kucykom, które chowaj? szczero?? za os?onk? ubzduranej tajemniczo?ci - odburkn??a Facade, trac?c tym samym zainteresowanie powodem, dla którego April zawita?a na Akry. Nie lubi?a takich kucyków jak one, potwornie za?azi?y jej za skór? i nie darzy?a ich szczególn? sympati?. Dodaj?c do tego jej wygl?d, mia?a wra?enie, ?e musi by? to jaka? naburmuszona pewna siebie damulka, która nie wiadomo jakim cudem zaw?drowa?a z czelu?ci Canterlot a? tutaj.
Postanowi?a zaj?? si? czym? innym ni? rozmow? z ni? - nie chcia?a ci?gn?? zb?dnej uprzejmo?ci i przerywa? ciszy na przymus. Wróci?a wi?c do skopywania jab?ek, na swoje szcz??cie powoli nabiera?a wprawy i ju? nie l?dowa?a z takim impetem na ziemi jak wcze?niej. Patrza?a oczekuj?co w kierunku Applejack i Ksi??niczki. Niepokoi?a si?, ?e ich sprawy zajmuj? je do?? d?ugo. Mo?e miejsce b?dzie mia?a kolejna katastrofa? Albo Celestia pragnie szczególnego jab?czanego menu na które? z przyj?? w Canterlot? Nie mia?a poj?cia, ale w duchu modli?a si?, aby ta rozmowa sko?czy?a si? w miar? szybko, gdy? w obecno?ci April traci?a pewno?? siebie i nie czu?a si? swobodnie.
Avatar użytkownika
Tranquil Facade
Wędrowiec
 
Posty: 256
Dołączył(a): 15 lip 2012, o 13:52
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: ( ?° ?? ?°)
Uroczy Znaczek: Dwa kwiaty datury
Lubi: przygody, rzadkie przedmioty
Stan: :natS
Charakter: chaotyczny dobry
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez April Moon » 28 sie 2012, o 20:20

- Jeste? bardzo niemi?a. Gdy kto? ci si? przedstawia, to chocia? etykieta wymaga?aby by? si? równie? przedstawi?a...
Spojrza?a za Applejack i uzna?a, ?e jednak za d?ugo zajmuje jej ta rozmowa. Nie mia?a zamiaru znosi? niegrzecznego zachowania ziemnej klaczy a z g?ow? rodziny Apple porozmawia potem.
- Oczywistym, i? natrafi?am na ?le wychowane towarzystwo. Nie mam zamiaru si? obraca? w takim, do którego nale?ysz, chyba, ?e nauczysz si? manier.
I machaj?c zdenerwowana ogonem, odesz?a w stron? Ponyville. Mo?e tam kucyki s? lepiej wychowane.
[z/t]
Obrazek

WS....BS.....S.....T....PER...AG...INT....FEL...WP....HP
30....35.....28...35....33.....36....34....34.......37.....?
Avatar użytkownika
April Moon
Nadwrażliwy
 
Posty: 534
Dołączył(a): 14 sie 2012, o 21:04
Lokalizacja: Kraków
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Księżycowa Klacz
Uroczy Znaczek: Księżyc w aktualnej kwadrze oraz Szara gwiazdka.
Lubi: Księżyc, Gwiazdy, dobry s...erial.
Nie Lubi: Złego s...erialu, dnia, Nowiu.
Strach: Że nie wróci po nowiu.
Stan: Panna
Koneksje Rodzinne: Rodzina w Manehattanie. Tato, Mama i młodsza siostra.
Rasa: Jednorożec.
Charakter: Praworządny zły - Chaotyczny neutralny.

Re: Rozległy sad

Postprzez Celestia » 15 wrz 2012, o 10:36

Applejack się zastanawiała, trwało to chwilę. Celestia w milczeniu spoglądała na okolice, dwie klacze zdążyły już opuścić sad. Czekała na jej decyzję, ale jednak coraz bardziej się niecierpliwiła. Choć była jedną z najbardziej cierpliwych istot w Equestrii( i być może na świecie), to nawet ona miała swoje granice. Zbliżyła się do niej.
- Applejack proszę, jeszcze wiem gdzie oni są, ale niedługo mogę stracić z nimi kontakt. Wolałabym znać już teraz twoją odpowiedź czy chcesz brać udział, czy nie.
Ekwipunek- miecz normalny, torba podróżna, szary płaszcz, mieszek- złoto i kamienie szlachetne.
WS-BS-S-Per-T-Ag-Int-Fel-WP-HP
32-24-31-34-34-24-44-38-34-16
Za avatar thx Poke:)
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez Applejack » 15 wrz 2012, o 14:01

Prośba do księżniczki, którą ta spełni, o ile będzie w stanie... Było sporo rzeczy. Lepszy pług, leczenie dla babuni Smith, może coś dla przyjaciółek... Ostatecznie, po naprawdę długim namyśle, zdecydowała się.
-Oczywiście, że chcę brać udział... Prosiłabym tylko o leczenie babuni Smith, by lepiej się czuła, bo beze mnie w pobliżu będzie miała jednego kuca mniej do zajmowania się nią. - Powiedziała zdecydowanym tonem.
Avatar użytkownika
Applejack
Nadwrażliwy
 
Posty: 63
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 21:59
Płeć: Nieustawiona

Re: Rozległy sad

Postprzez Celestia » 15 wrz 2012, o 20:05

- Dobrze zatem, specjaliści z Canterlot zajmą się leczeniem twojej babci. Przyślę tutaj również przymusowych pracow... znaczy się kuce które zajmą się farmą na czas twojej nieobecności.- Celestia zaśmiała się, chciała by ta uznała to za żart. Lepiej by Applejack nie wiedziała, że to więźniowie będą zajmować się jej farmą. Niewiedza to dar. Zresztą lepiej by więźniowie odpracowywali swoje winy na jej farmie niż gdyby żyli o chlebie i wodzie na koszt państwa. Strażnicy i tak tutaj będą w razie gdyby ci postanowili się oswobodzić. No ale miała kuca do wysłania w dalekie rejony. Dziwnym trafem przyszła jej do głowy nagle Trixie.
- Widziałaś kiedyś magiczną sztuczkę w stylu hocuskadabra? Teraz widzisz wszystko...- podniosła przed siebie kopyto, tuż nad głową pomarańczowej klaczy. Chwilę potem na element Hojności spadła czerwona płachta, opadająca aż na samą ziemię. Nie było już Applejack.- A teraz nie. I niech mi ktoś mówi, że Discord ma klasę!

Po wysłaniu klaczy księżniczka postanowiła wrócić do zamku, nie mając już żadnych interesów w Ponyville.

z/t
Ekwipunek- miecz normalny, torba podróżna, szary płaszcz, mieszek- złoto i kamienie szlachetne.
WS-BS-S-Per-T-Ag-Int-Fel-WP-HP
32-24-31-34-34-24-44-38-34-16
Za avatar thx Poke:)
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez Big Macintosh » 9 lis 2012, o 21:02

Niewiele czasu zajęła ogierowi wędrówka do sadu który tak znał i lubiał w nim przebywać. Mac`a wiązało z tym miejscem wiele.. od chętnej pracy, aż po największą przyjemność jaka mogła go spotkać: Jabłka, a mianowicie ich pożeranie. W końcu nic tak nie poprawia mu humoru jak soczyste i pachnące jabłuszka. Ale wracając.. Mac wlazł powoli do sadu rozglądając się wokół, czy aby nie ma kogoś bliskiego. Niestety.. był tu sam jak palec.
Avatar użytkownika
Big Macintosh
Wieczny Optymista
 
Posty: 77
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 11:25
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Nudziarz
Uroczy Znaczek: Połowa Jabłka
Lubi: Zajmować się swym gospodarstwem. I rozmawiać z Applejack
Nie Lubi: Oj wielu rzeczy..
Strach: Zuo najgorsze..
Stan: W pewnym sensie z Cheerilee
Koneksje Rodzinne: Siostrzyczki - AppleJack, AppleBloom
Rasa: Kuc Ziemny
Charakter: Praworządny Dobry
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez Cheerilee » 10 lis 2012, o 11:06

Cheerilee po drodze postanowiła odwiedzić swojego przyjaciela, Big Macintosha. Dalej pamiętała, jak cutie mark crusaders napoili ich obydwu eliksirem "miłości". Te wspomnienie zaliczała do najzabawniejszych, chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że mogło się to do nich obydwu skończyć tragicznie. Było, minęło. Dalej utrzymywała z Maciem kontakt, czasami go odwiedzała, by porozmawiać chwilkę. Lubiła jego spokój, optymistyczne i proste spojrzenie na świat, jakiego jej czasem, jako nauczycielce brakowało. Był troszkę dla niej jakby przeciwwagą,
Klacz weszła do sadu i pokierowała się w miejsce, gdzie zazwyczaj siedział jej jabłkowy-ogier-przyjaciel, gdy nie miał akurat nic do roboty. I tam go też zastała.
- Witaj, Big Mac - przywitała się ciepło Cheerilee.
Avatar użytkownika
Cheerilee
Dobra dusza
 
Posty: 53
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 11:45
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Nauczycielka
Uroczy Znaczek: trzy stokrotki
Lubi: Źrebaczki, swoją pracę, rozmawiać
Nie Lubi: Łobuzów, nieuków
Strach: Zostanie starą panną z 40 Coyami. Znaczy się kotami.
Stan: Stara pa... Panna.
Koneksje Rodzinne: Loldunno
Rasa: Kuc ziemny
Charakter: Neutralny dobry
Multikonto: TAK

Re: Rozległy sad

Postprzez Big Macintosh » 10 lis 2012, o 11:13

Yay! maciuś będzie miał towarzystwo, lecz nie spodziewał się że aż takie. Gdy przybyła znana mu dobra dama, ten siedział na ziemi niedbale, patrząc w niebo. Lecz gdy usłyszał głos Cheerilee zastrzygł uchem, spokojnie wstał i zwrócił się ku niej uśmiechając się szeroko na jej widok.
Cheerilee.. czyżbyś czytała mi w myślach? Akurat potrzebowałem kogoś takiego jak Ty do towarzystwa.
Podszedł bliżej niej i zasiadł, już tak bardziej porządnie, jak na ogiera przystało. Mac nie chciał już na początku wyglądać jak niedobitek, mimo że tak się czuł.
Avatar użytkownika
Big Macintosh
Wieczny Optymista
 
Posty: 77
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 11:25
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Nudziarz
Uroczy Znaczek: Połowa Jabłka
Lubi: Zajmować się swym gospodarstwem. I rozmawiać z Applejack
Nie Lubi: Oj wielu rzeczy..
Strach: Zuo najgorsze..
Stan: W pewnym sensie z Cheerilee
Koneksje Rodzinne: Siostrzyczki - AppleJack, AppleBloom
Rasa: Kuc Ziemny
Charakter: Praworządny Dobry
Multikonto: NIE

Re: Rozległy sad

Postprzez Cheerilee » 10 lis 2012, o 11:23

- Nie wiem, czy umiem, ale wiem, że chyba przeszkodziłam ci w odpoczynku - zachichotała - Co tam słychać, przyjacielu?
Klacz nie mogła powstrzymać się od śmiechu, gdy jej znajomy zaczął "poprawiać się". Faktycznie, leżał/siedział dosyć niechlujnie i... To podobało się jej w ogierze. A był to absolutny brak przejmowania się czymkolwiek. Poza tym był przy tym dosyć uczciwy i o dziwo - można było z nim rozmawiać. Tylko czasem się tak zastanawiała... Czemu on nosi ciągle tą rzecz do pracy w polu na karku? Przecież to pewnie musi być niewygodne i ciężkie... Uch...
Avatar użytkownika
Cheerilee
Dobra dusza
 
Posty: 53
Dołączył(a): 3 lis 2012, o 11:45
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Nauczycielka
Uroczy Znaczek: trzy stokrotki
Lubi: Źrebaczki, swoją pracę, rozmawiać
Nie Lubi: Łobuzów, nieuków
Strach: Zostanie starą panną z 40 Coyami. Znaczy się kotami.
Stan: Stara pa... Panna.
Koneksje Rodzinne: Loldunno
Rasa: Kuc ziemny
Charakter: Neutralny dobry
Multikonto: TAK

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Akry Słodkich Jabłek

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron