Sala Prób

Na wpół mityczna twierdza, położona gdzieś na peryferiach wszechświata. Zagubiona, zapomniana, skrywająca magię dawnych wieków, sprawia wrażenie porzuconej gdzieś u zarania dziejów. Jej istnienie opiewane jest w legendach, a o magii wypełniającej jej pradawne mury pisane s? pie?ni i dramaty... Niektóre podania wyraźnie mówią o tym, iż na początku świata siedzibę mieli w niej potężni władcy chaosu, gdy? domen? Cytadeli Obłędu mrok jest i szaleństwo! Wędrowcze nierozważny, wstępujący w progi: strzeż się, bowiem nic nie jest tu tym, czym może się wydawać!

Moderatorzy: Sal Ghatorr, SilentGrass

Sala Prób

Postprzez Casimir » 11 maja 2012, o 21:16

W pustej z pozoru sali zapali?y si? kandelabry. Ich z?owrogi blask o?ywi? cienie, które j??y ta?czy? na ?cianach, pokrytych p?askorze?bami. O ile normalne rze?by, czy malowid?a maj? w zwyczaju wodzi? za ogl?daj?cym je oczyma, o tyle te wytykaj? go kopytami i stroj? do niego g?upie miny, parodiuj?c mimik? jego twarzy. U szczytu sali stoi podwy?szenie a za nim zamaskowany, odziany w czer? kuc z fartuchem z wyhaftowanymi: cyrklem, kielni? i gwiazd? chaosu. Na stole przed nim le?y miecz, dooko?a przy krzes??ch materializuj? si? zaprzysi?gli, w pe?ni wtajemniczeni bracia. Po ?rodku sali ci?gnie si? czerwony dywan a ka?dy z braci trzyma w kopycie kielich wykonany z czaszki legendarnego gatunku homo sapiens, który oficjalnie nigdy nie istnia? i w sumie jakby mia? istnie?... Tylko dwie nogi, w?t?e cia?o, zdecydowanie za ma?a pojemno?? puszki mózgowej, wystarczaj?ca najwy?ej by pomie?ci? troch? absyntu... Drzwi od sali stoj? otworem, zapraszaj?c wybranych do wst?pienia w pierwszy stopie? wtajemniczenia.
Ostatnio edytowano 13 maja 2012, o 10:44 przez Casimir, łącznie edytowano 1 raz
WS:21 BS:32 S:32 T:16 Per:38 Ag:32 Int:44 Fe:33 WP:48

+ 5 do wp za sesję Luny

There is no fun about making sence.
Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir
Buntownik
 
Posty: 842
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 22:48
Lokalizacja: sam nie wie
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: rebel
Uroczy Znaczek: Gwiazda Chaosu
Lubi: Chaos, bałagan, teatr, magię, alkohol, inne używki
Nie Lubi: Nadmiaru porządku, niesprawiedliwości
Strach: meduzy, nuda
Stan: plazma
Koneksje Rodzinne: Ojciec Yoru i wszystko, co za tym idzie.
Rasa: Jednorożec
Charakter: chaotyczny nietrzeźwy
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Tea Charmer » 12 maja 2012, o 16:32

Pogr??ony w g??bokim ?nie, Earl nawet nie zauwa?y?, ?e opu?ci? swoje cia?o fizyczne, oraz ?e znajduje si? teraz w Sali Inicjacji. Zawsze uwielbia? inicjacje, dlatego zmartwi? si? gdy dowiedzia? si? ?e b?dzie musia? by? w tym czasie na zebraniu Lo?y. Ucieszy? si? jednak, gdy stwierdzi?, ?e w sprytny sposób znajduje si? w dwóch miejscach na raz, i dodatkowo jednym z nich jest Sala Inicjacji, w której odbywa?y si? inicjacje, które tak uwielbia?. Rozejrza? si? po sali, i stwierdzi?, ?e wystrój si? niczym specjalnym nie ró?ni od ogólnego wystroju cytadeli. Ot chaos everywhere. Podekscytowany faktem, ?e zaraz zacznie si? jego ulubiona ceremonia, podczas której b?dzie mo?na postraszy? troch? nowicjuszy, zrobi? sobie niematerialn? herbatk?, któr? wyci?gn?? z niematerialnego kapelusza, oraz usiad? na niematerialnym stoliku, równie? wyci?gni?tego z tego samego kapelusza. Po zaj?ciu strategicznego miejsca, czeka? na rozwój wydarze?...
Avatar użytkownika
Tea Charmer
Wieloświadomy
 
Posty: 501
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 21:30
Lokalizacja: <brak danych>
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Guide
Uroczy Znaczek: As kier
Lubi: HERBATĘ! CYLINDRY! MONOKLE! Podziwiać piękno.
Nie Lubi: Chamstwa, prostactwa, idiotyzmu.
Strach: Autozepsucie.
Stan: Wielokrotny wdowiec i rozwodnik
Koneksje Rodzinne: https://www.dropbox.com/s/lcndrky1xzwcr ... 9.png?dl=0
Rasa: Kuc ziemny
Charakter: Neutralny/neutralny dobry
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Dark Mind » 12 maja 2012, o 19:48

Mind uwiedziony g?osem karz?cym mu przyby? do komaty gdzie mia?y si? spe?ni? jego ?yciowe powo?anie. Odczuwa? on lekki niepokój patrz?c na sale w której obraz wydawa?y si? ?ledzi? go wzrokiem, a cienie z?owrogo podchodzi? do niego. Rasumowuj?c czu? si? tak nieswojo jakby w?a?nie si? dowiedzia?, ?e jego ?ona jest facetem i ukrywa?a to przez wiele lat. Niepewnie nadszed? ku ko?cowi korytarza.
HP:11
WS-30
BS-23
S-35
T-30
Per-28
Ag-28
Int-39
Fel-37
WP-43
Avatar użytkownika
Dark Mind
Wieloświadomy
 
Posty: 519
Dołączył(a): 7 sty 2012, o 12:33
Lokalizacja: ponyville
Płeć: Nieustawiona

Re: Sala Prób

Postprzez Arientar » 13 maja 2012, o 07:13

Alicorn wszed? do pomieszczenia
- ?adny wystrój - oceni? Kowal - Mogliby?cie jednak wpu?ci? tutaj troch? ?wiat?a.
- W?tpi?, czy dadz? tutaj ?wiat?o.
Róg Alicorna za?wieci?, po czym obok niego pojawi? si? hologram Kowala.
- Dlaczego? - zapyta? hologram.
- To sala inicjacji. Dadz? nam jakie? zadanie do wykonania lub prób? do przej?cia. - odpowiedzia? Alicorn.
- Aha. Szykuje si? zabawa. Fajnie, Ziutek, co nie? - Kowal zareagowa? entuzjastycznie
- Tak, fajnie. B?dzie ?wietna zabawa. - odrzek? sarkastycznie ?ad.
Po tych s?owach Hologram si? rozmy? i znikn??, a alicorn podszed? do zakapturzonej postaci, czekaj?c na rozpocz?cie inicjacji.
Karta Postaci

WS-BS-S-T-Per-Ag-Int-Fe-WP-HP
36-26-36-38-24-27-39-27-32-13
(+5 EXP - Sesja Morska)
Dzięki za avatar, Tranquil Facade.
Dzięki za cusia, Nomi.
Obrazek
Avatar użytkownika
Arientar
Wieczny Optymista
 
Posty: 430
Dołączył(a): 19 lut 2012, o 20:51
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Zombie
Uroczy Znaczek: Znak zapytania
Stan: Zakochany w Black Arrow
Koneksje Rodzinne: Sierota
Rasa: Nekrokucyk, Pegaz
Charakter: Chaotyczny dobry
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Black Arrow » 14 maja 2012, o 14:01

Niepewnie wkroczy?a do sali, pod??aj?c tu? za Arientarem. By?a jednak mile zaskoczona jej wystrojem. Mrok, jaki tam panowa?, przypomina? jej dom. Cho? nie min??o zbyt wiele czasu, odk?d opu?ci?a las Everfree, to jednak czu?a t?sknot?. Nigdy nie opuszcza?a le?nego zacisza na zbyt d?ugo. Zacz??a z zainteresowaniem rozgl?da? si? wokó? i podziwia? p?askorze?by na ?cianach. Zignorowa?a nawet rozmow? Arientara z ?adem, cho? zwykle j? ona bawi?a.
- Jak tu pi?knie.- szepn??a.
Avatar użytkownika
Black Arrow
Nadwrażliwy
 
Posty: 292
Dołączył(a): 2 lut 2012, o 16:08
Lokalizacja: Las Everfree
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Wieloswiadoma
Uroczy Znaczek: Krwawa strzała
Lubi: Spacerować po lesie, podróże, spędzanie czasu z przyjaciółmi i mocne trunki od czasu do czasu.
Nie Lubi: Katastrof, tłumów i i braku klientów.
Strach: Powrót dawnych wrogów i związane z tym kłopoty.
Stan: W związku z Arientarem
Koneksje Rodzinne: Dużo nas, dużo nas...
Rasa: Jednorożec
Charakter: Chaotyczna-neutralna
Multikonto: TAK

Re: Sala Prób

Postprzez Casimir » 14 maja 2012, o 16:15

[Kap?an]

Serce Brata stoj?cego na podwy?szeniu uradowa?o si? na widok chc?cych dost?pi? O?wiecenia. Badawczym wzrokiem zmierzy? ka?dego z nich (czego naturalnie, ze wzgl?du na kaptur i jak si? okaza?o, gdy spojrza? pod ?wiat?o - mask?, nie da?o si? zauwa?y?, pr?dzej poczu?).

[Tea Charmer, Dark Mind, Arientar, Black Arrow]

Kap?an nakaza? zawi?za? oczy nowo przyby?ym, po czym tych ?wiadkowie przeprowadzili do kolejnego pomieszczenia. Gdy opaski im zdj?to, znale?li si? w podobnym pomieszczeniu, jednak bez ?adnych widocznych wej?? i wyj??. Oczom wtajemniczanych ukaza? si? stolik z zamkni?t? ksi?g? (Pryncypi? Dyskordi?), obok której stoi ?wieca w kszta?cie grotu strza?y (a przynajmniej mo?na mie? nadziej?, ?e chodzi?o o strza??), przyklejona na wosk do kolejnej czaszki legendarnego homo sapiens. Polecono im odda? si? medytacji i modlitwie do Eris Najja?niejszej i Najmilszej. Po chwili obok nowicjuszy przesz?o siedmiu kuców w fartuszkach i maskach, przedstawiaj?c im siedem cnót chaosu, które Cz?onek Wielce Szacownej Lo?y posiada? winien, a którymi s? m?dro??, nonkonformizm, rozumno??, mi?o?? innych kuców, poczucie humoru, rado?? ?ycia i mi?o?? ?mierci, jako pantomim?. Nast?pnie ka?demu przy?o?ono wcze?niej widziany miecz do serca i spytano o najwi?ksz? nami?tno??...
WS:21 BS:32 S:32 T:16 Per:38 Ag:32 Int:44 Fe:33 WP:48

+ 5 do wp za sesję Luny

There is no fun about making sence.
Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir
Buntownik
 
Posty: 842
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 22:48
Lokalizacja: sam nie wie
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: rebel
Uroczy Znaczek: Gwiazda Chaosu
Lubi: Chaos, bałagan, teatr, magię, alkohol, inne używki
Nie Lubi: Nadmiaru porządku, niesprawiedliwości
Strach: meduzy, nuda
Stan: plazma
Koneksje Rodzinne: Ojciec Yoru i wszystko, co za tym idzie.
Rasa: Jednorożec
Charakter: chaotyczny nietrzeźwy
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Tea Charmer » 14 maja 2012, o 18:02

Earl wraz ze swoim niematerialnym stoliczkiem unosi? si? leniwie i obserwowa? co si? za chwil? wydarzy. Gdy zauwa?y? jednego z kucy chc?cego go podda? próbie, spojrza? na? jak na idiot?, po czym powiedzia? - Ty tu pijervszy raz yeste?cie tavarish? Ja ju? by? na tim przedstavienju nie jieden raz, zmykaj zanjm ka?e ciebia ukiarat. - Po czym wróci? do obserwowania, co si? za chwil? stanie. Inicjacje by?y jedn? z jego ulubionych rozrywek, w przeciwie?stwie do obrad Lo?y, na których najcz??ciej zasypia?.
Avatar użytkownika
Tea Charmer
Wieloświadomy
 
Posty: 501
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 21:30
Lokalizacja: <brak danych>
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Guide
Uroczy Znaczek: As kier
Lubi: HERBATĘ! CYLINDRY! MONOKLE! Podziwiać piękno.
Nie Lubi: Chamstwa, prostactwa, idiotyzmu.
Strach: Autozepsucie.
Stan: Wielokrotny wdowiec i rozwodnik
Koneksje Rodzinne: https://www.dropbox.com/s/lcndrky1xzwcr ... 9.png?dl=0
Rasa: Kuc ziemny
Charakter: Neutralny/neutralny dobry
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Arientar » 14 maja 2012, o 18:09

Obydwie osobowo?ci Alicorna po zapadni?ciu pytania o najwi?ksz? nami?tno?? zawo?a?y niemal równocze?nie:
- Porz?dek!
- Zabawa!

Wyra?nie Kowal i ?ad nie mogli doj?? do porozumienia w tej kwesti. Dodatkowo ich zdania ró?ni?y si? na tyle, ?e zacz?li si? k?óci?:
- Jak mo?na lubi? porz?dek? Porz?dek jest nudny!
- Za to ty o nic nie dbasz, nie da si? tak ?y?!
- Jako? mi si? udaje.
- D?ugo to to jeszcze nie potrwa.
- Lepiej ?y? krótko a ciekawie, ni? d?ugo umieraj?c powoli z nudów.
- Czy ty potrafisz racjonalnie my?le??!
- A po co ci to wiedzie??
- Bo chc?.
- Umiem.
- To staraj si? czasami to robi?.
- Meh, nudy.
- Doprowadzasz mnie do sza?u!
- To mnie nie s?uchaj.
- Jeden z niewielu twoich dobrych pomys?ów.
- Te? si? ciesz?.

Po tej wymianie s?ów zapad?a cisza, a Alicorn sta? obra?ony na samego siebie.
Ostatnio edytowano 18 maja 2012, o 21:34 przez Arientar, łącznie edytowano 1 raz
Karta Postaci

WS-BS-S-T-Per-Ag-Int-Fe-WP-HP
36-26-36-38-24-27-39-27-32-13
(+5 EXP - Sesja Morska)
Dzięki za avatar, Tranquil Facade.
Dzięki za cusia, Nomi.
Obrazek
Avatar użytkownika
Arientar
Wieczny Optymista
 
Posty: 430
Dołączył(a): 19 lut 2012, o 20:51
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Zombie
Uroczy Znaczek: Znak zapytania
Stan: Zakochany w Black Arrow
Koneksje Rodzinne: Sierota
Rasa: Nekrokucyk, Pegaz
Charakter: Chaotyczny dobry
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Casimir » 18 maja 2012, o 20:45

[Kap?an]

Kap?an, widz?c, ?e Arrow przysn??a (co si? mo?e zdarzy? ze wzgl?du na unosz?ce si? w powietrzu opary, których ?ród?a lepiej nie zna?) i przeszed? do rzeczy.
- Arientarze, ?adzie, widz?, ?e wasz? Cnot?, która b?dzie was prowadzi?, powinna by?... Hmmm, co? dziwnego si? dzieje... - powiedzia?, po czym w sakwie, wisz?cej przy jego pasie, co? zacz??o brz?cze?. Wzzzzzz, wzzzz, szurszurszur... Si?gn?? do niej i wyci?gn?? srebrny wisiorek, przypominaj?cy ko??. -...Zgoda. Ej, jeszcze... - bzzzz, bzzzz, rozleg?o si? znowu. Po raz wtóry otworzy? woreczek i wyci?gn?? z niego pszczo??, która od razu odlecia?a. - Fa?szywy alarm. A teraz, skoro ju? odkryli?my, które duchy b?d? si? Tob? opiekowa?, po?ó? kopyto na Pryncypii Dyskordii i wymów s?owa przysi?gi. - wskaza? kopytkiem na wielkie tomiszcze, le??ce na stoliku, na którym przed chwil? widocznie kto? co? pi?, poniewa? na obrusie jest plama po herbacie.
Ostatnio edytowano 18 maja 2012, o 21:23 przez Casimir, łącznie edytowano 1 raz
WS:21 BS:32 S:32 T:16 Per:38 Ag:32 Int:44 Fe:33 WP:48

+ 5 do wp za sesję Luny

There is no fun about making sence.
Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir
Buntownik
 
Posty: 842
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 22:48
Lokalizacja: sam nie wie
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: rebel
Uroczy Znaczek: Gwiazda Chaosu
Lubi: Chaos, bałagan, teatr, magię, alkohol, inne używki
Nie Lubi: Nadmiaru porządku, niesprawiedliwości
Strach: meduzy, nuda
Stan: plazma
Koneksje Rodzinne: Ojciec Yoru i wszystko, co za tym idzie.
Rasa: Jednorożec
Charakter: chaotyczny nietrzeźwy
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Arientar » 18 maja 2012, o 21:27

- O nie, tak by? nie b?dzie. Ja nic nie przysi?gam, nie lubi? tego i nie wierz?, by co? takiego dzia?a?o. - wyrwa? si? Kowal, zanim ?ad zd??y? w jakikolwiek sposób zareagowa?.
- O ?esz ty ma?y... - w?ciek? si? ?ad - B?dzie ci musia?a wystarczy? moja przysi?ga. B?d? pilnowa? tego durnia, by on te? si? wywi?za?. - powiedzia? ?ad.
Po chwili niewiadomo sk? w g?owie Alicorna rozbrzmia?y s?owa przysi?gi. ?ad wys?ucha? ich, po czym je powtórzy?:
- "Przysi?gam w imi? Najja?niejszej i Najmilszej Eris nie ujawnia? nigdy sekretów, znaków, s?ów i nauk u?ywanych przez ?wi?t? i Czcigodn? Lo??. ?lubuj? i przysi?gam na mi?o?? i szale?stwo by godnie prowadzi? dzieci swoje drog? poznania i wiecznego o?wiecenia. Przysi?gam na honor broni? odwiecznego prawa i sta? na stra?y Niepodzielnego Chaosu, przysi?gam by? lojalnym i u?ytecznym narz?dziem w r?kach mej Najwspanialszej Pani, Kreatorce i Niszczycielce ?wiatów. ?lubuj? s?u?y? Lo?y ca?? swoj? istot? nawet je?li wymaga to ode mnie mego ?ycia, które jeno tchnieniem Najja?niejszej Pani. Przyrzekam dope?ni? swych obowi?zków i pokierowa? cienie ku chwale mojej Pani. Przyrzekam i ?lubuj? wieczn? sw? pos?ug? aby swoj? rad? i or??em s?u?y? przysz?ym pokoleniom i mej wiernej Pani. I niech si? tak stanie, Chaos poprowadzi!"
- Ja nic nie obiecuj?, ale nie b?d? wam przeszkadza? w tej zabawie. Skoro Ziutek chce si? w to bawi?, to czemu nie... - podsumowa? ca?? spraw? kowal.
Karta Postaci

WS-BS-S-T-Per-Ag-Int-Fe-WP-HP
36-26-36-38-24-27-39-27-32-13
(+5 EXP - Sesja Morska)
Dzięki za avatar, Tranquil Facade.
Dzięki za cusia, Nomi.
Obrazek
Avatar użytkownika
Arientar
Wieczny Optymista
 
Posty: 430
Dołączył(a): 19 lut 2012, o 20:51
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Zombie
Uroczy Znaczek: Znak zapytania
Stan: Zakochany w Black Arrow
Koneksje Rodzinne: Sierota
Rasa: Nekrokucyk, Pegaz
Charakter: Chaotyczny dobry
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Dark Mind » 19 maja 2012, o 07:24

Przedstawienie by?o dosy? intryguj?ce a? do momentu kiedy wszyscy padli na kolana i niemal?e zostali nadziani na miecze co na szcz??cie si? nie sta?o. Nast?pnie zosta? spytany o najwi?ksz? nami?tno??. To pytanie spowodowa?o Mindowi swoist? trudno??. Przez krótk? chwil? zastanawia? si? nad tym i w ko?cu uzyska? odpowiedni? odpowied?.- Moj? najwi?ksz? nami?tno?ci? jest pomoc wszystkim istotom my?l?cym na ?wiecie. Wy??cznie na w?asnych zasadach przy u?yciu w?asnego sprz?tu i w?asnej wyobra?ni.
HP:11
WS-30
BS-23
S-35
T-30
Per-28
Ag-28
Int-39
Fel-37
WP-43
Avatar użytkownika
Dark Mind
Wieloświadomy
 
Posty: 519
Dołączył(a): 7 sty 2012, o 12:33
Lokalizacja: ponyville
Płeć: Nieustawiona

Re: Sala Prób

Postprzez Casimir » 19 maja 2012, o 08:58

[Kap?an]

Smutne oczy maski spojrza?y na Dark Mind - Pomoc, powiadasz... Wi?c niechaj cnot?, która Ciebie prowadzi, b?dzie... Ejejejej, co jest? z sakwy znowu odezwa?o si? bzyczenie. Widocznie ju? tym znu?ony otworzy? j? i wydoby? z niej zrobion? ze sznurka z nanizanymi kamykami branzoletk?, któr? poda? Darkowi - ...altruizm. Ramen. A teraz, Dark, Ari, id?cie odpocz??. Element Nami?tno?ci sam si? pojawi? tu? nad kopytkiem Darka a Kap?an postanowi? da? dobry przyk?ad ?wie?o inicjowanym i zasn?? tam, gdzie sta?.
WS:21 BS:32 S:32 T:16 Per:38 Ag:32 Int:44 Fe:33 WP:48

+ 5 do wp za sesję Luny

There is no fun about making sence.
Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir
Buntownik
 
Posty: 842
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 22:48
Lokalizacja: sam nie wie
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: rebel
Uroczy Znaczek: Gwiazda Chaosu
Lubi: Chaos, bałagan, teatr, magię, alkohol, inne używki
Nie Lubi: Nadmiaru porządku, niesprawiedliwości
Strach: meduzy, nuda
Stan: plazma
Koneksje Rodzinne: Ojciec Yoru i wszystko, co za tym idzie.
Rasa: Jednorożec
Charakter: chaotyczny nietrzeźwy
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Dark Mind » 19 maja 2012, o 09:05

Mind sta? lekko zaszokowany. W jego g?owie rozp?ta?a si? ma?a k?ótnia w monologu-* CO TO JU? WSZYSTKO, CZEMU TEN ...ONY KAP?AN ZASN??, O MAM ELEMENT, DLACZEGO KRZYCZ? WE W?ASNEJ G?OWIE I MAN WRA?ENIE, ?E JESTEM W NIERZECZYWISTYM ?WIECIE WYGENEROWANYM W SIECI, NIE WIEDZ?C NAWET CO TO JEST TA SIE??*-Takk zaj?ty nic nie znacz?cymi krzykami opu?ci? sal? inicjaci.
z/t
HP:11
WS-30
BS-23
S-35
T-30
Per-28
Ag-28
Int-39
Fel-37
WP-43
Avatar użytkownika
Dark Mind
Wieloświadomy
 
Posty: 519
Dołączył(a): 7 sty 2012, o 12:33
Lokalizacja: ponyville
Płeć: Nieustawiona

Re: Sala Prób

Postprzez Arientar » 19 maja 2012, o 11:48

Kowal przyjrza? si? temu, co si? dzieje. Arrow sobie usn??a, Kap?an te?, wi?c w sumie czemu nie. Kowal wzruszy? ramionami.
- Dobranoc - powiedzia?, po czym... usn??. Najzwyczajniej w ?wiecie jego ja?? posz?a spa?.
"Arientar, jeste??" mentalnie spyta? ?ad, odpowiedzia?a mu cisza. "Czyli usn??, b?d? mia? troch? spokoju.". Po tych s?owach Herold spróbowa? przej?? ca?kowicie w?adz? nad cia?em, jednak umys? Kowala by? na tyle nietypowy, ?e nawet podczas snu si? skutecznie obroni?. "No nic, ale i tak b?d? mia? par? godzin spokoju, dopóki si? nie obudzi."
?ad spojrza? si? po okolicy. Skoro kowal spa?, to herold móg? zrobi? co mu si? podoba?o bez obawy o to, jak zareaguje druga ja??. Po chwili zastanowienia herold opu?ci? sal? i poszed? zwiedza? cytadel?.

[z/t]
Karta Postaci

WS-BS-S-T-Per-Ag-Int-Fe-WP-HP
36-26-36-38-24-27-39-27-32-13
(+5 EXP - Sesja Morska)
Dzięki za avatar, Tranquil Facade.
Dzięki za cusia, Nomi.
Obrazek
Avatar użytkownika
Arientar
Wieczny Optymista
 
Posty: 430
Dołączył(a): 19 lut 2012, o 20:51
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Zombie
Uroczy Znaczek: Znak zapytania
Stan: Zakochany w Black Arrow
Koneksje Rodzinne: Sierota
Rasa: Nekrokucyk, Pegaz
Charakter: Chaotyczny dobry
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Tea Charmer » 19 maja 2012, o 16:52

To ju?? -zdziwi? si? Czaju
- Eee tam.. Zaa moikch szchasów bhy?o dhusho shiekhaffiej. Possathym nijie khojaszisz skh?? thego sziariego, Czaju? - Zapyta? Le Thé
- Tchekay no, tchy to niet syn Tea? - odpowiedzia? zapytany
- Cho??my gcho poffiadomi??!
- Otchyviscie tavarish! - po czym Earl magicznie znikn?? w odch?aniach planarnych korytarzy ?wiadomo?ci.
[z/t]
Avatar użytkownika
Tea Charmer
Wieloświadomy
 
Posty: 501
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 21:30
Lokalizacja: <brak danych>
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Guide
Uroczy Znaczek: As kier
Lubi: HERBATĘ! CYLINDRY! MONOKLE! Podziwiać piękno.
Nie Lubi: Chamstwa, prostactwa, idiotyzmu.
Strach: Autozepsucie.
Stan: Wielokrotny wdowiec i rozwodnik
Koneksje Rodzinne: https://www.dropbox.com/s/lcndrky1xzwcr ... 9.png?dl=0
Rasa: Kuc ziemny
Charakter: Neutralny/neutralny dobry
Multikonto: NIE

Następna strona

Powrót do Cytadela Obłędu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron