Sala Prób

Na wpół mityczna twierdza, położona gdzieś na peryferiach wszechświata. Zagubiona, zapomniana, skrywająca magię dawnych wieków, sprawia wrażenie porzuconej gdzieś u zarania dziejów. Jej istnienie opiewane jest w legendach, a o magii wypełniającej jej pradawne mury pisane s? pie?ni i dramaty... Niektóre podania wyraźnie mówią o tym, iż na początku świata siedzibę mieli w niej potężni władcy chaosu, gdy? domen? Cytadeli Obłędu mrok jest i szaleństwo! Wędrowcze nierozważny, wstępujący w progi: strzeż się, bowiem nic nie jest tu tym, czym może się wydawać!

Moderatorzy: Sal Ghatorr, SilentGrass

Re: Sala Prób

Postprzez Tomas Willians » 20 maja 2012, o 16:16

Tomas w ko?cu dosta? si? pod wrota Sali. Powoli uchyli? drzwi i zobaczy? mas? kucy i innych stworze? pokr?tniejszej natury, wszystkich w czarnych p?aszczach i maskach.
Nie no, nie... Znowu jaka? pierdykana sekta discordia?ska?
W tym momencie ofensywa czy ucieczka nie wchodzi?a w gr?, gdy? wrota od dawna nie by?y oliwione. Uchylenie ich spowodowa?o kakofoni? porównywaln? do zgrzytu sztu?ca o widelec.
Okej... spokojnie, je?li mnie nie zamorduj? lub nie z?o?? w ofierze, mo?e dam rad? si? wymkn??.
Po cwili zauwa?y?, ?e ca?kiem poka?na cz??? sali wbija w niego spojrzenie od 2 minut.
-Yyyy.... Cze???
Avatar użytkownika
Tomas Willians
Nadwrażliwy
 
Posty: 207
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 23:23
Lokalizacja: Farma Williansów
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Majsterkowicz
Uroczy Znaczek: koło zębate z dwoma błyskawicami
Lubi: majsterkować, destylować napary herbaciane
Nie Lubi: wilgoci, zimna, ciepła, wodnistej herbaty
Strach: upokorzenie
Stan: kawaler
Rasa: kuc ziemny
Charakter: chaotyczny neutralny/zły
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Uriel Flame » 20 maja 2012, o 23:04

"A wi?c to tu...", pomy?la? Uriel, spogl?daj?c na nietypowy wystrój pomieszczenia. Od razu zmru?y? oczy i zdj?? okulary: By?o tu jednak za ciemno. ?eby si? tylko nie okaza?o, by nie trafi? na, nie daj Celestio, dyskordytów albo innych ?wirusów. W najgorszym wypadku wywinie si? z tego miejsca i poleci gdzie? daleko, mo?e do Appleloosy albo do Stalliongradu. Zobaczy si?.
Jego uwag? przyku?y dziwne czaszki. Có? to by?y za dziwne stworzenia? Nigdy czego? takiego nie widzia?... Otrz?sn?? si? jednak szybko z zaskoczenia i zamruga?. Niech si? dzieje! Ale najpierw, ten widmowy pegaz. Sta? nieco w oddaleniu od niego, ale b?yszcz?ce, cyjanowe oczy zdradza?y jego obecn? pozycj?.
Zaskoczy? go fakt, ?e dopiero teraz zauwa?y?, jak du?o p?omieni pali si? w pomieszczeniu. Zmusi? ca?? sw? wol?, by nie zacz?? na nie si? gapi?. Nie przyszed? tu dla przyjemno?ci.
Po?oga jest taka pi?kna, nieprawda??
Avatar użytkownika
Uriel Flame
Bitter - Sweet
 
Posty: 179
Dołączył(a): 3 maja 2012, o 12:50
Lokalizacja: Manehatten
Płeć: Nieustawiona

Re: Sala Prób

Postprzez Casimir » 21 maja 2012, o 08:05

[Kap?an]

- Witajcie, kandydaci na cz?onków Wielce Szacownej Lo?y. Ubiegam wasze obawy - nie jeste?my dyskordystami, tylko dyskordianami, przynajmniej wi?kszo?? z nas. Wyznajemy Eris. Z reszta... przejd?my dalej. - dwóch braci zawi?za?o Urielowi i Williansowi oczy, po czym poprowadzi?o ich przed siebie. Dooko?a rozlega?o si? niezbyt rytmiczne tupanie kopyt o posadzk? a zewsz?d dochodzi? zapach absinthu. Gdy zdj?to im opaski z oczu, oczom ich ukaza?a si? mniejsza, tylko bardziej gotycka (o ile to w ogóle mo?liwe) sala, ?pi?ca na krze?le, fioletowa jednoro?ka i stolik z du?? ksi?g?, na której ok?adce by?o z?otymi literami wypisane PRYNCYPIA DYSKORDIA. Kap?an uniós? miecz do piersi Uriel, po czym spyta? go - Co jest twoja najwi?ksz? nami?tno?ci??
Inny brat w podobny sposób zada? identyczne pytanie Williansowi.
WS:21 BS:32 S:32 T:16 Per:38 Ag:32 Int:44 Fe:33 WP:48

+ 5 do wp za sesję Luny

There is no fun about making sence.
Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir
Buntownik
 
Posty: 842
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 22:48
Lokalizacja: sam nie wie
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: rebel
Uroczy Znaczek: Gwiazda Chaosu
Lubi: Chaos, bałagan, teatr, magię, alkohol, inne używki
Nie Lubi: Nadmiaru porządku, niesprawiedliwości
Strach: meduzy, nuda
Stan: plazma
Koneksje Rodzinne: Ojciec Yoru i wszystko, co za tym idzie.
Rasa: Jednorożec
Charakter: chaotyczny nietrzeźwy
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Tomas Willians » 21 maja 2012, o 15:49

Opaski... wyj?tkowo barwne, nieco przejrzyste... a tam, i tak przez te opary nic nie widz?.
Nadal mnie nie odurzy?y, czyli nie sekta... a przynajmniej nie zabójcza. ?adnego "boga", nie wa?ne czym jest, nie b?d? chwali?.
Ostatnie zdanie saskoczy?o, czy mo?e nawet zszokowa?o, Tomasa. Nie mia? zielonego poj?cia co powiedzie?. Szczerze mówi?c, nigdy si? nad tym nie zastanawia?.
- Nami?tno?ci?? Znaczy si? celem? Bo to mam, co prawda mgli?cie. Przekazanie technologicznych plonów nam, nowym pokoleniom starej rasy. Odkrycie tego, co zosta?o t?po porzucone i zapomniane, odnowienie ?wietno?ci i równo?ci w naszym spo?ecze?stwie. W skrócie, lubi? marzy?.
Avatar użytkownika
Tomas Willians
Nadwrażliwy
 
Posty: 207
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 23:23
Lokalizacja: Farma Williansów
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Majsterkowicz
Uroczy Znaczek: koło zębate z dwoma błyskawicami
Lubi: majsterkować, destylować napary herbaciane
Nie Lubi: wilgoci, zimna, ciepła, wodnistej herbaty
Strach: upokorzenie
Stan: kawaler
Rasa: kuc ziemny
Charakter: chaotyczny neutralny/zły
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Uriel Flame » 21 maja 2012, o 19:05

- Dyskordy?ci, dyskordianie... Wilk przybiera ró?ne skóry - Uriel pokiwa? g?ow?. - Nic to. Obieca?em pomóc, to pomog?. Przynale?no?? to inna sprawa. Je?eli macie dobre zamiary, nie widz? powodu, by nie udziela? Wam mojego skromnego wsparcia.
- Co jest moj? najwi?ksz? nami?tno?ci?...? - Powtórzy? pytanie. - Nie mam poj?cia. Chyba ogie?. Lubi? ogie?. Jest przyjemny w dotyku i bardzo wspania?y do ogl?dania. Stanowi kwintesencj? si? natury i dominuje nad pozosta?ymi trzema ?ywio?ami. Niszczy, ale i oczyszcza - Pegaz w?o?y? z powrotem okulary, zakrywaj?c cyjanowe oczy. - To jest moja nami?tno??, szanowne panie i zacni panowie. Ot, pirokuc ze mnie.
Po?oga jest taka pi?kna, nieprawda??
Avatar użytkownika
Uriel Flame
Bitter - Sweet
 
Posty: 179
Dołączył(a): 3 maja 2012, o 12:50
Lokalizacja: Manehatten
Płeć: Nieustawiona

Re: Sala Prób

Postprzez Casimir » 22 maja 2012, o 15:31

[Kap?an]

- Marzycielu. - zwróci? si? do Williansa - Jeste? ceg?? o szlachetnym sercu i bystrym umy?le. Niechaj Cnot?, która ciebie poprowadzi b?dzie Ciekawo??. Cokolwiek si? stanie, pami?taj, to ona jest pierwszym krokiem do o?wiecenia.
- O?wiecenia, o?wiecenia... - zawtórowa? chór duchów. - nast?pnie Kap?an podszed? do Uriela.
-Szale?cze! Twoj? dusz? wype?nia odwaga, w twoich ?y?ach p?ynie esencja Ekstazy... - rzek?, po czym zapalniczka, któr? pegaz otrzyma? w Karczmie zabrz?cza?a i zajarzy?a si? pomara?czowym ?wiat?em - Jeste? jej Elementem. W twoich kopytach le?y moc, któr? niebawem przebudzimy. - rzek? i zasn??. ?wiat?a zgas?y a szepty dochodz?ce ze ?cian ucich?y. Zapad?a metafizyczna kurtyna i przedstawienie odbieg?o ko?ca.
WS:21 BS:32 S:32 T:16 Per:38 Ag:32 Int:44 Fe:33 WP:48

+ 5 do wp za sesję Luny

There is no fun about making sence.
Obrazek
Avatar użytkownika
Casimir
Buntownik
 
Posty: 842
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 22:48
Lokalizacja: sam nie wie
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: rebel
Uroczy Znaczek: Gwiazda Chaosu
Lubi: Chaos, bałagan, teatr, magię, alkohol, inne używki
Nie Lubi: Nadmiaru porządku, niesprawiedliwości
Strach: meduzy, nuda
Stan: plazma
Koneksje Rodzinne: Ojciec Yoru i wszystko, co za tym idzie.
Rasa: Jednorożec
Charakter: chaotyczny nietrzeźwy
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Uriel Flame » 22 maja 2012, o 15:53

"Element Ekstazy... Przepraszam bardzo?", Uriel by? o krok od oburzenia, ale nim zd??y? okre?li? si? w swoim niezadowoleniu, ceremonia sko?czy?a si?.
Pegaz westchn?? i rzuci? okiem na zapalniczk?. ?arzy?a si? pomara?czowym ?wiat?em, niczym ?wietlik. Nie by? to ogie?, ale, có?, ca?kiem niez?a imitacja. Musn?? w??cznik, a ku niebu pofrun?? wspania?y, pomara?czowo?ó?ty p?omyczek. Uriel wpatrywa? si? w niego przez chwil?, po czym u?miechn?? si? i zgasi? zapalniczk?.
"No to nie ma ju? odwrotu, Panie Flame...", pomy?la? sam do siebie. "Gratulacje. W?a?nie wst?pi?e? do sekty czubków i nied?ugo spalisz kogo? na popió? "Ekstaz?"...", pomy?la?, na po?y rozbawiony, na po?y za?enowany. Odwróci? si? i opu?ci? sal?, kieruj?c si? ku Karczmie.
By? mo?e faktycznie b?dzie potrzebowa? drinka czy dwóch...

[z/t]
Po?oga jest taka pi?kna, nieprawda??
Avatar użytkownika
Uriel Flame
Bitter - Sweet
 
Posty: 179
Dołączył(a): 3 maja 2012, o 12:50
Lokalizacja: Manehatten
Płeć: Nieustawiona

Re: Sala Prób

Postprzez Tomas Willians » 22 maja 2012, o 19:01

Tomas przez ostatnie 5 sekund nie my?la? ju? o inicjacji. Pragnienie si? wzmog?o, dos?onie ci?gn?c go w stron? drzwi. Zaraz po ostatnich s?owach wsta? i u?ywaj?c lekko kopc?cych mechanicznych skrzyde? wylecia? z sali, wyj?tkowo nie zderzaj?c si? ze ?cian?. To, co kiedy? wprawi?o go w konsternacj?, teraz drapa?o jego umys? z narastaj?cym piskiem. Tomas gna? przez korytarze na z?amanie karku. Wyczuwa? coraz wi?ksz? fal? energii p?yn?c? z kierunku, w którym si? udawa?.

[z/t]
Avatar użytkownika
Tomas Willians
Nadwrażliwy
 
Posty: 207
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 23:23
Lokalizacja: Farma Williansów
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Majsterkowicz
Uroczy Znaczek: koło zębate z dwoma błyskawicami
Lubi: majsterkować, destylować napary herbaciane
Nie Lubi: wilgoci, zimna, ciepła, wodnistej herbaty
Strach: upokorzenie
Stan: kawaler
Rasa: kuc ziemny
Charakter: chaotyczny neutralny/zły
Multikonto: NIE

Re: Sala Prób

Postprzez Black Arrow » 29 maja 2012, o 15:16

Opary w Sali prób, by?y wkurzaj?ce. Arrow pragn??a do??czy? do wyznawców Eris, lecz w pewnej chwili straci?a ?wiadomo??. Na szcz??cie, w snach pojawi? jej si? obraz ca?ej sytuacji, jaka si? dzia?a, podczas jej niedyspozycji. nawet delikatnie si? u?miechn??a, gdy Arientar i ?ad, z?o?yli przysi?g?. Dziwnym by? fakt, ?e klacz ca?y czas sta?a na nogach, ?pi?c. Jednoró?ce pozosta?o wi?c jednak samodzielne uznanie wiary w Eris i ?ycie z jej naukami. Chcia?a si? obudzi?, gdy ceremonia dobieg?a ko?ca, jednak nie potrafi?a. Uczyni? to jedynie d?wi?k dzwonu, który przyprawi? j? o ostry ból g?owy.
- Co jest z tym miejscem nie tak?- Sykn??a, po czym, mimo bólu, spróbowa?a otworzy? portal do Ponyville. Po chwili, przed Arrow pojawi? si? szara tarcza magii, w któr? szybko skoczy?a klacz.
[z/t]
Avatar użytkownika
Black Arrow
Nadwrażliwy
 
Posty: 292
Dołączył(a): 2 lut 2012, o 16:08
Lokalizacja: Las Everfree
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Wieloswiadoma
Uroczy Znaczek: Krwawa strzała
Lubi: Spacerować po lesie, podróże, spędzanie czasu z przyjaciółmi i mocne trunki od czasu do czasu.
Nie Lubi: Katastrof, tłumów i i braku klientów.
Strach: Powrót dawnych wrogów i związane z tym kłopoty.
Stan: W związku z Arientarem
Koneksje Rodzinne: Dużo nas, dużo nas...
Rasa: Jednorożec
Charakter: Chaotyczna-neutralna
Multikonto: TAK

Poprzednia strona

Powrót do Cytadela Obłędu

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron