Cela #02

Moderatorzy: Tali, Sal Ghatorr

Cela #02

Postprzez Mistrz Gry » 11 mar 2012, o 23:01

Tu przebywa obecnie, czekajac na swoje przes?uchanie, Kelse
Avatar użytkownika
Mistrz Gry
Nadwrażliwy
 
Posty: 126
Dołączył(a): 30 gru 2011, o 00:07
Lokalizacja: ZEWSZĄD
Płeć: Nieustawiona
Tytuł Użytkonika: Bóg
Uroczy Znaczek: KAŻDY
Lubi: WSZYSTKO
Nie Lubi: WSZYSTKIEGO
Strach: NICZEGO
Stan: W TRÓJCY
Koneksje Rodzinne: JEDEN MESJASZ
Rasa: BOSKA
Charakter: BOSKI
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Kelse » 12 mar 2012, o 16:02

Kelse odzyska? przytomno??. Zorientowa? si?, ?e jest w ?rodku celi. Wsta? na nogi i nagle dosta? zawrotów g?owy. Po krótkim czasie przypomnia? sobie, ?e dosta? porz?dnie w g?ow?.

Potem zorientowa? si?, ?e zosta? rozbrojony. Ten fakt nie zdziwi? go bardzo, jednak czu? si? nieswojo bez swojej broni. Wiedzia? dobrze, ?e odzyska je z powrotem gdy wszystko zostanie wyja?nione.

Podszed? do okna i stwierdzi?, ?e znajduje si? teraz w Ponyville. Potem podszed? do krat, aby zobaczy? co znajduje si? w korytarzy. Zobaczy? jedynie, ?e korytarz rozci?ga si? wzd?u? w obie strony i mnóstwo krat innych cel.

Kelse wróci? do swojej pryczy, po?o?y? si? na niej i pomy?la?:
* Có?, musz? czeka? a? przyjd? po mnie, aby mnie przes?ucha?. A na razie zdrzemn? si? troch? *
Po czym Kelse zasn??.
Statystyki:

WS.:.BS.:.S.:.T.:.PER.:.AG...INT.:.FEL.:.WP.:.HP
38.:.21.:.39.:.40.:.32.:.35.:.34.:.25.:.33.:.7

Ekwipunek:
-Dwa miecze, na których znajduj? si? stare inskrypcje
-Metalowy pancerz
Avatar użytkownika
Kelse
Nadwrażliwy
 
Posty: 47
Dołączył(a): 21 lut 2012, o 18:03
Lokalizacja: Stalliongrad
Płeć: Nieustawiona

Re: Cela #02

Postprzez Celestia » 12 mar 2012, o 21:42

Do pomieszczenia w którym by? przetrzymywany wi?zie? Kelsie wkroczyli dwaj przedstawiciele gwardii, którzy jednocze?nie pe?nili funkcje w wywiadzie Equestrii. Mniejszy by? brunatnawym jednoro?cem z czerwonymi dredami na g?owi?, dynamicie jako znaczku i du?ej torbie przewieszonej przez bok. Wi?kszy za? by? nie?le zbudowanym kucem ziemnym szaro-zielone barwy, z bliznami na ciele(twarzy te?) i szarej grzywie, wida? by?o po nim, ?e z niejednego pieca chleb jad?. ?atwo si? by?o domy?li? który z nich my?la?, a który spuszcza? ?omot, obydwoje wygl?dali na oko?o trzydziestk?.
- I wtedy Lizander pomy?l sobie, ?e ta odpowiedzia?a mi „na twoim miejscu ju? dawno bym si? powiesi?a”. Ku?wa, jakby nikt nigdy wcze?niej nie próbowa? jej przywi?za? do ?ó?ka i ca?? pola? afrodyzjakiem.
- Wiedzia?em, ?e jeste? wariat, ale nie taki.- Ledwo burkn?? z siebie, nie mia? ochoty s?ucha? zwierze? jednoro?ca któremu ewidentnie brakowa?o pi?tek klepki. Ogier zatrzyma? si? przed wi??niem, dok?adnie go zlustrowa?, po czym pokr?ci? g?ow?.- Kolejny bandyta, podobno jeste? zamieszany w morderstwo?
- Ja tam nie widz? w nim nic z?ego.- Odpowiedzia? jednoro?ec po tym jak posypa? sobie na kopyto tabak? i j? wci?gn??. Zakr?ci? g?ow? i zacz?? grzeba? w swojej torbie.- Co my tutaj mamy… o, fosfor.
- Wariat z ciebie Helter. Mów co tam zbroi?e? Kelse, czy jak tam ciebie zw?, bo ma?o prawdopodobne by kara zdo?a?a ciebie omin??. I nie radze k?ama? czy zataja? cokolwiek, nie b?dzie wtedy tak mi?o.
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Kelse » 12 mar 2012, o 22:22

Kelse spojrza? na dobrze zbudowanego kuca i odezwa? si? - A wi?c chcesz wiedzie?, co ja tam robi?em. Tak... - s?owa te by?y wypowiedziane spokojnym tonie i doda? - Przechodzilem akurat przez polane, gdy nagle spotka?em starego znajomego i pozna?em zielona klacz imieniem Shade. - spojrza? na obydwóch funkcjonariuszy ale zobaczy?, ?e ogier z bliznami nie jest z takiej odpowiedzi ca?kowicie zadowolony, wi?c kontynuowa? dalej - Po krótkiej rozmowie ze znajomymi z lasu wyskoczyla tygryf imieniem Tali, a na ko?cu pojawili si? wasi koledzy, którzy zgarneli ca?e towarzystowo i tak tutaj wyladowalem. - ponownie spojrza? na dobrze zbudowanego ogiera, a nast?pnie na jednoro?ca, który w?a?nie wci?gn?? kresk? tabaki i po czym doda? - S?dz?c po pa?skim wyra?nie twarzy pewnie ta odpowiedz panu nie wystarcza.
Kelse wsta? z ?ó?ka i si? rozciagn?? po krótkiej zdrz?mce i doda? - Je?eli macie w?tpliwo?ci to pytajcie. Nie mam nic do ukrycia. - na koniec odwróci? si? do jednoro?ca i z u?miechem powiedzia? - Dzi?ki, ?e nie oceniasz po wygl?dzie. Jeste? spoko kole?.
Statystyki:

WS.:.BS.:.S.:.T.:.PER.:.AG...INT.:.FEL.:.WP.:.HP
38.:.21.:.39.:.40.:.32.:.35.:.34.:.25.:.33.:.7

Ekwipunek:
-Dwa miecze, na których znajduj? si? stare inskrypcje
-Metalowy pancerz
Avatar użytkownika
Kelse
Nadwrażliwy
 
Posty: 47
Dołączył(a): 21 lut 2012, o 18:03
Lokalizacja: Stalliongrad
Płeć: Nieustawiona

Re: Cela #02

Postprzez Celestia » 12 mar 2012, o 22:39

Lizander spojrza? si? na jednoro?ca i chrz?kn?? by zwróci? jego uwag?. Ten zosta? wyrwany od montowania czego?, spojrza? na niego z wyrzutem, wyci?gn?? piersiówk? i poci?gn?? z niej, po czym zakr?ci? par? razy g?ow?.
- Ach ten absynt. Na czym to ja… a tak, jako? nie widz? w nim ?adnej winy, mym zdaniem powinni?my go jak najszybciej wypu?ci?.
- Powiedz po prostu, ?e nie chcesz tutaj przebywa? tylko wola?by? wróci? do laboratorium…- Kuc ziemny sam odwróci? ze zdenerwowania wzrok. Tamten za? zrobi? dumn? poz? i odpowiedzia? mu z wy?szo?ci?.
- Przyznaje, ?e wola?bym tam sp?dzi? czas, ale jeste?my tutaj ze wzgl?dów prawnych. Wiem, ?e Hardbeld stosuje zasad? „dajcie mi kuca, ja znajd? paragraf” i przyznaje, ?e jest to pi?kne motto, wielce mówi?ce o ?yciu. Niestety na tym zadupiu ma?o kto si? zna na praworz?dno?ci, a ju? na pewno nie zezwalaj? na u?ywanie wszelakich rzeczy do wyci?gania zezna?…- Helter westchn?? zrezygnowany, z ch?ci? by u?y? którego? ze swoich specyfików do sprawdzenia co ten ca?y Kelse wie. A jak nawet nic by ten nie powiedzia? to by? mo?e uda?o by si? wyci?gn?? jakie? interesuj?ce wnioski z przebytych bada?. „Trudno si? mówi, b?d? jeszcze inne obiekty badawcze”.
- Tak, „czego Celestia nie widzi, tego sercu nie ?al”… A ta ca?a bro? która by?a przy tobie, chyba nie u?ywa?e? jej w celach zabawowych? I czy mówi ci co? nazwa „Nowa republika Lunarna” lub te? „Anarchia i Discord”?- Lizander postanowi? si? tego uczepi?, a nu? ten oka?e si? mie? jakie? powi?zania z tym.
Ekwipunek- miecz normalny, torba podróżna, szary płaszcz, mieszek- złoto i kamienie szlachetne.
WS-BS-S-Per-T-Ag-Int-Fel-WP-HP
32-24-31-34-34-24-44-38-34-16
Za avatar thx Poke:)
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Kelse » 12 mar 2012, o 23:16

- Przesz?o?ci polowalem na przest?pców z wraz ze swoim mistrzem Krukiem w okolicach Stalliogradu. Prosta robota, sz?o si? do pobliskiego lasu, ?apa?o si? ich ?ywcem, a na ko?cu dostawa?o si? nagrod? pieni??n? za tych bandytów. - wyzna? Kelse i doda? - Jeden z tych mieczy nale?a? do mojego mistrza, lecz zosta? zabity przez swojego rywala i przed swoj? ?mierci? podarowa? mi go. - przez chwile Kelse nie odzywa? si? tylko patrzy? na niebo przez okno. By?o dobrze wita?, ?e mi?o wspomina chwile sp?dzone ze swojego mistrza. Szybko jednak wróci? na ziemie i odpowiada? dalej - O nowej rebuplice nic mi nie wiadomo, a je?eli chodzi o t? drug? organizacje to tylko spotka?em si? z ich przywódca nie jakim Syriuszem, ale co? mi mówi?o aby nie zadawa? si? z tym kolesiem, wi?c potem go nie spotyka?em.


//Przy odpowiadania nie sprawdzi?em czy jestem zalogowany no i tak jako? wysz?o//
Statystyki:

WS.:.BS.:.S.:.T.:.PER.:.AG...INT.:.FEL.:.WP.:.HP
38.:.21.:.39.:.40.:.32.:.35.:.34.:.25.:.33.:.7

Ekwipunek:
-Dwa miecze, na których znajduj? si? stare inskrypcje
-Metalowy pancerz
Avatar użytkownika
Kelse
Nadwrażliwy
 
Posty: 47
Dołączył(a): 21 lut 2012, o 18:03
Lokalizacja: Stalliongrad
Płeć: Nieustawiona

Re: Cela #02

Postprzez Celestia » 13 mar 2012, o 00:12

- I co ty o tym wszystkim my?lisz?- Wi?kszy kuc nie by? przyzwyczajony do takich rozmów. Gdyby dotyczy?o to wojskowo?ci, móg?by powymienia? wiedz? na temat taktyki, uzbrojenia czy artylerii, ale nie o tym mia? rozmawia? z wi??niem, raczej wyci?gn?? od niego jakie? zeznania.
- My?l?, ?e bez odpowiedniego sprz?tu nie uda si? nam wyci?gn?? z niego nic konkretnego. Do cholery, nawet do podtapiania tutaj potrzeba wiadra czy miednicy. Gdyby?my mieli tutaj sprz?t jaki stosuje Cervida?ska inkwizycja, dajmy na to ?elazn? dziewic?, Cervida?ski but, „gruszk?” czy te? „koci? ?apk?”... Te rzeczy s? tak interesuj?ce, ?e b?d? je musia? sprowadzi? na w?asne kopyto. - Lizander spojrza? na niego z wyra?nym obrzydzeniem, po czym splun?? przez rami?.
- Wiesz, ?e kiedy? ciebie zabije psycholu jeden.
- Czy?by? sugerowa?, ?e ja to b?d? robi? dla chorej satysfakcji i sprawiania bólu!? - Helter wyra?nie si? obruszy?, po czym poprawi? nieistniej?c? muszk?, a przynajmniej wykona? taki gest. - Ja to chce robi? z czysto badawczych wzgl?dów, dla dobra nauki. Kto wie ile mo?e wytrzyma? cia?o kuca, czy te? nie kuca, jak? dawk? bólu psycho-fizycznego jest w stanie znie??. Jak na to spojrzysz z szerszego punktu widzenia zauwa?ysz, ?e to nie tylko interesuj?ce, ale te? na swój sposób ekscytuj?ce, co? jak odkrywanie nowych zakl??. - A? zamy?li? si? z tego wszystkiego, jego wzrok spocz?? na ?cianie i nie wygl?da?o na to, by mia? szybko zmieni? obiekt zainteresowa?. Kuc ziemny wyj?? jaki? papier i zacz?? go uwa?nie przegl?da?, po czym wyj?? równie? pióro.
- Zatem jeste? chyba niewinny… Ale je?li on cokolwiek zrobi to idzie na ciebie Helter, ja nie b?d? ?wieci? przed kim? oczami. - Po czym zamaszy?cie go podpisa? i poda? równie? wi??niowi do podpisania. - Daj tutaj i jeste? wolny. A, by?bym zapomnia?… - Po?o?y? to na ziemi i zada? mu mocny cios kopytem w brzuch, po czym wzi?? na powrót kartk?.- Mo?e i teraz nie z?ama?e? prawa, ale pewno w przesz?o?ci tak. A niech si? czego? dowiem…

[Prosz? o zwrócenie uwagi na powtórzenia.]
Ostatnio edytowano 13 mar 2012, o 16:46 przez Celestia, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Kelse » 13 mar 2012, o 11:50

Klese pos?ucha? chwil? jak kuce k?óci?y si? o sposobach przes?ucha?. Potem pod jego g?ow? zosta? przysuni?ty kawa?ek papieru i pióro. Kelse przeczyta? co znajduje si? na papierze, ale nie znalaz? nic niepokoj?cego, wi?c podpisa? dokument.
- Spokojna g?owa, postaram si? ju? tutaj nie pokazywa?. - oznajmi? Kelse, a potem dosta? cios w brzuch od kuca z bliznami, który niezw?ocznie wyszed? z celi. Kelse nie by? przyszykowany na atak, wi?c ból troch? go zaskoczy?, ale potem szybko wróci? do pionu.
Zwróci? si? do jednoro?ca - Przepraszam. Czy móg?bym odzyska? swoje rzeczy, które mia?em przy sobie jak mnie zgarn?li?cie do wi?zienia. - i patrza? na jednoro?ca w dredach czekaj?c na odpowied?.

[B??d sk?adniowy: ból go zaskoczy?, ale wróci? do pionu. Ból, czy kuc? Prosz? uwa?a? przy stosowaniu podobnych zda? z?o?onych.]


//Chyba trafi?em na polonist?, ale dzi?ki za zwrócenie uwagi. WZapami?tam na przysz?o??//
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, o 22:26 przez Kelse, łącznie edytowano 4 razy
Statystyki:

WS.:.BS.:.S.:.T.:.PER.:.AG...INT.:.FEL.:.WP.:.HP
38.:.21.:.39.:.40.:.32.:.35.:.34.:.25.:.33.:.7

Ekwipunek:
-Dwa miecze, na których znajduj? si? stare inskrypcje
-Metalowy pancerz
Avatar użytkownika
Kelse
Nadwrażliwy
 
Posty: 47
Dołączył(a): 21 lut 2012, o 18:03
Lokalizacja: Stalliongrad
Płeć: Nieustawiona

Re: Cela #02

Postprzez Celestia » 13 mar 2012, o 20:35

- No, pewno b?d? ci j? mogli wyda?, ja tam nie widz? nic przeciwko. Udaj si? do tutejszej recepcji, tam chyba przetrzymuj? takie rzeczy.- Lizander przejrza? jeszcze raz kartk?, wola?by inne rozwi?zanie dnia, ale skoro Kelse by? niewinny...- No, to chyba ju? sprawa tutaj za?atwiona, nie wiem po co w ogóle tutaj jeste?my?
- Bo ksi??niczka te? tutaj jest! Genera? kaza? nam mie? oko na to miasto bo w?adczyni cz?sto tutaj przebywa.- Odpowiedzia? mu niech?tnie. Niech?tnie bo by?a inna osoba tutaj, a jednak nie wiedzia? czy nie ?amie tak czym? prawa.- Zabierajmy si? st?d, mam ju? do?? tego miejsca.
- Racja kompanie, dokonali?my dzisiaj czynu praworz?dnego, nie widz? zatem sensu by?my siedzieli tutaj dalej. Jak tak na to g??biej spojrze? to zachowali?my si? bardziej sprawiedliwie ni? tutejsza policja, oni w ko?cu zatrzymali niewinn? osob?, kto wie ile jeszcze nielegalnie kuców jest tutaj przetrzymywanych?
- Nie próbuj tego zrozumie?, na pewno nie na trze?wo.- Przerwa? mu jego filozoficzne rozwa?ania kuc ziemny, tamten ze zrozumieniem skin?? g?ow?.
- ?wi?te s?owa panie Lizander. Nie wiem jak ty, ale ja napi?bym si? wódki.- Gwardzi?ci zostawili ciebie samego w celi. Drzwi stoj? przed tob? Kelse szeroko otwarte.

z/t gwardia
Ekwipunek- miecz normalny, torba podróżna, szary płaszcz, mieszek- złoto i kamienie szlachetne.
WS-BS-S-Per-T-Ag-Int-Fel-WP-HP
32-24-31-34-34-24-44-38-34-16
Za avatar thx Poke:)
Avatar użytkownika
Celestia
Księżniczka
 
Posty: 405
Dołączył(a): 13 gru 2011, o 18:14
Lokalizacja: Canterlot
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Tyrant
Uroczy Znaczek: Słońce/ obecnie Słonecznik
Lubi: Władzę, harmonię, Twilight Sparkle, Lunę( czasami).
Nie Lubi: Luny( czasami), Nightmare Moon, Discorda, Chrysalis, Tali kiedy ta postanawia być chaotyczna. Król Sombra pracuje dla mnie trololo!
Strach: Oczywiście, że nikogo się nie boje.
Stan: Oczywiście, że nikt nie jest mnie godzien.
Koneksje Rodzinne: Siostra Luna, bratanek Blueblood, siostrzenica Cadance, Shining Armor( siostrzeniec poprzez ślub)
Rasa: Alicorn
Charakter: Praworządny zły
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Mistrz Gry » 17 mar 2012, o 21:25

Dwa kuce zaprowadzi?y Tali do celi, w której swego czasu przebywa? Kelse. Lecz ona, w przeciwie?stwie do niego mia?a ma?e szans? by tak jak on szybko opu?ci? cel?. W ma?ym oknie znajdowa?y si? mocne, ?elazne sztaby, podobnie kraty ci??ko by by?o wy?ama?. Tygryf obudzi? si? po tym, gdy dwójka rzuci?a j? do ?rodka i szykowa?a si? do zamkni?cia.
- S?odkich snów ksi??niczko, pr?dzej ca?y osiwieje ni? zobacz? ciebie woln?.
Kraty si? zamkn??y za tob?, s?ysza?a? ich radosne rozmowy gdy ci si? ju? oddalali. Jednak twoja sytuacja nie prezentowa?a si? tak rado?nie...
Avatar użytkownika
Mistrz Gry
Nadwrażliwy
 
Posty: 126
Dołączył(a): 30 gru 2011, o 00:07
Lokalizacja: ZEWSZĄD
Płeć: Nieustawiona
Tytuł Użytkonika: Bóg
Uroczy Znaczek: KAŻDY
Lubi: WSZYSTKO
Nie Lubi: WSZYSTKIEGO
Strach: NICZEGO
Stan: W TRÓJCY
Koneksje Rodzinne: JEDEN MESJASZ
Rasa: BOSKA
Charakter: BOSKI
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez ReflexivoArco » 18 mar 2012, o 17:08

Gwardzi?ci nie zauwa?yli lekkiego, ciemnego zarysu w oknie. Zamaskowany i zapasowany Rarco mia ? ju? w zwyczaju porusza? si? lekko i cicho, a teraz si? o to jeszcze dodatkowo stara?. Gdy upewni? si?, ?e stra?nicy poszli nachyli? si? nad workiem, z którego dziury wystawa? ?ó?ty róg. Szepn?? co? do ów worka, i po chwili rozleg?a si? cicha eksplozja, któej efektem by?a dziura w ?cianie wystarczaj?ca do tego, aby do?? du?y stwór, jak na przyk?ad gryf móg? przez ni? przele??. Odczeka? chwil?, by sie przekona?, czy id? stra?nicy, ale, gdy stwierdzi?, ?e na razie s? bezpieczni sykn??
-Tali! Tali, to ja!- powiedzia? gor?czkowym szeptem ?wiadomy tego, ?e prawdopodobnie kto? jednak us?ysza? wybuch, pomimo, i? stara? si?, aby by? on jak najcichszy. Ale wiadomo, magia wszystkiego za?atwi? nie mo?e. Tak czy inaczej powinni st?d zwiewa?. Podszed? do Tali, odchyli? mask? i j? poca?owa? krótko, po czym wr?czy? jej kukri.
-Trzymaj, zmywamy si?- powiedzia? chwytaj?c j? za szpon
Rarco kobieciarz&Diamond amant-BFF
Obrazek
Obrazek
WS-34 S-31 Ag-40 T-24 Int-37 BS-67 Per-32 Fel-30 WP-39
Obrazek
Avatar użytkownika
ReflexivoArco
Wędrowiec
 
Posty: 1444
Dołączył(a): 15 paź 2011, o 13:11
Lokalizacja: Herradura
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Łucznik-alkoholik
Uroczy Znaczek: Jabłko przeszyte strzałą
Lubi: Łucznictwo, dobry alkohol, zły alkohol w dobrej ilości.
Nie Lubi: Fałszywych przyjaciół, wywyższania się.
Strach: Bezbronność, zawiedzenie przyjaciół
Stan: Jestem skłonny uznać, że w związku z Tali <3
Koneksje Rodzinne: ...Porzucony za młodu został przygarnięty przez Zwiadowcę Blaze'a...
Rasa: Kuc ziemny
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Tali » 18 mar 2012, o 17:20

-Eee, ten tego...- wyduka?a Tali. Wybuch przerwa? jej bardzo interesuj?c? dyskusj? z kim? w jej g?owie mówi?cym do niej per "Móóóóóóóóój Sssssssssssskarbie". Rozchyli?a dziób i podnios?a pazur ?eby podkre?li? ?e chce powiedzie? co? intelig?tnego o obecnej sytuacji, ale w tej sytuacji nie by?o nic co mo?naby okre?li? mianem normalnego.
-Yyy, dzi?ki- podzi?kowa?a Rarcowi

-Mójjjjj ssssskarbie torba
-Torba?
-Zsssss eliksssssiramiii
-Ola? torb?, i tak malo tam ju? zosta?o, wiejemy!
-A co zsssss krrrwwwwi??-


Tak mniejwi?cej wygl?da? monolog w jej g?owie, ale jednak da?a si? poci?gn?? przez ogiera ku wolno?ci. Krew zawsze mo?na zdoby? now?, a eliksiry zrobi?. Chocia? strata ?ni?cego bola?a j? najbardziej.
-To dok?d idziemy?
Obrazek

WS:40 ... BS:30 ... S:31 (26+5) ... T:40 ... PER:33 ... AG:68 (25+43)... INT:29 ... FEL:30 ... WP:32 ... HP:13

<tuli Tali> to zawsze fajnie brzmi~Casimir

http://crusaderwk.deviantart.com/
Avatar użytkownika
Tali
Ślepa Sprawiedliwość
 
Posty: 1535
Dołączył(a): 26 paź 2011, o 20:47
Lokalizacja: Zebricia
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Pasiasta
Uroczy Znaczek: Flaszeczka z miksturą i kebab
Lubi: Kebaby, śmietanę, musztardę
Nie Lubi: Niedoboru kebabów, rasistów, samotności
Strach: Kebaby wegetariańskie, ciąża, ciąża z kebabem wegetariańskim
Stan: Dunno, chyba w związku z Rarcem.
Koneksje Rodzinne: Silent Grass- tatuś <3
Rasa: Zebra
Charakter: Chaotyczny Neutralny
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez ReflexivoArco » 18 mar 2012, o 20:09

?ucznik spojrza? si? na ni? zza maski
-Jak to gdzie?- szepn??- A gdzie jest dom?- nie chcia? g?o?no mówi?, gdzie si? udaj?, tak na wszelki wypadek. Poprawi? saks? u pasa i poci?gn?? tygryfa za sob?
-Chod?my ju?, nie jest bezpiecznie- po czym poszli razem bocznymi uliczkami. On jak cie?, ona jak stado bawo?ów (Az tak ?le nie by?o, po prostu Rarcowi z tego wszystkiego s?uch sie wyczuli?)

/zt
Rarco kobieciarz&Diamond amant-BFF
Obrazek
Obrazek
WS-34 S-31 Ag-40 T-24 Int-37 BS-67 Per-32 Fel-30 WP-39
Obrazek
Avatar użytkownika
ReflexivoArco
Wędrowiec
 
Posty: 1444
Dołączył(a): 15 paź 2011, o 13:11
Lokalizacja: Herradura
Płeć: Ogier
Tytuł Użytkonika: Łucznik-alkoholik
Uroczy Znaczek: Jabłko przeszyte strzałą
Lubi: Łucznictwo, dobry alkohol, zły alkohol w dobrej ilości.
Nie Lubi: Fałszywych przyjaciół, wywyższania się.
Strach: Bezbronność, zawiedzenie przyjaciół
Stan: Jestem skłonny uznać, że w związku z Tali <3
Koneksje Rodzinne: ...Porzucony za młodu został przygarnięty przez Zwiadowcę Blaze'a...
Rasa: Kuc ziemny
Multikonto: NIE

Re: Cela #02

Postprzez Tali » 18 mar 2012, o 20:25

Tali bez namys?u pobieg?a za Rarco.


[zt]

raz na jaki? czas jednolinijkowca mo?na strzeli?...
Obrazek

WS:40 ... BS:30 ... S:31 (26+5) ... T:40 ... PER:33 ... AG:68 (25+43)... INT:29 ... FEL:30 ... WP:32 ... HP:13

<tuli Tali> to zawsze fajnie brzmi~Casimir

http://crusaderwk.deviantart.com/
Avatar użytkownika
Tali
Ślepa Sprawiedliwość
 
Posty: 1535
Dołączył(a): 26 paź 2011, o 20:47
Lokalizacja: Zebricia
Płeć: Klacz
Tytuł Użytkonika: Pasiasta
Uroczy Znaczek: Flaszeczka z miksturą i kebab
Lubi: Kebaby, śmietanę, musztardę
Nie Lubi: Niedoboru kebabów, rasistów, samotności
Strach: Kebaby wegetariańskie, ciąża, ciąża z kebabem wegetariańskim
Stan: Dunno, chyba w związku z Rarcem.
Koneksje Rodzinne: Silent Grass- tatuś <3
Rasa: Zebra
Charakter: Chaotyczny Neutralny
Multikonto: NIE


Powrót do Komisariat

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron