Lodowisko

Plac Ponyville jest jak koń. Jaki jest, każdy widzi. A jest rozległy, okrągły, z miejscami na kramy i z ratuszem na jednym z ko?ców. To tu Kucyki zbierają się by pohandlować i tutaj też mają miejsca punkty zapalne wszelakich imprez ku uciesze ludu. To również tu burmistrz wygłasza swe orędzia.

Moderatorzy: Mistrz Gry, Kojira, Reetmine, ReflexivoArco, Tali, Sal Ghatorr

Re: Lodowisko

Postprzez Sweetie Belle » 12 lut 2012, o 00:16

- Jeszcze raz dzi?kuj? i do zobaczenia! - odkrzykn??a klaczka. Ogarn??a j? nag?a trwoga, gdy? na lodowisku zrobi?o si? pusto, g?ucho i ciemno. Nie przepada?a za tak nieprzyjemnymi sceneriami, a kubek gor?cej czekolady i mi?y wieczór z kochan? siostr? kusi? bardziej ni? samotna jazda po tym przera?aj?cym kawale lodu. Szybko i sprawnie podjecha?a z powrotem do balustrady, wzi??a w kopytka swoje ?y?wy i p?dem pu?ci?a si? w stron? centrum miasta. Skr?ca?a ró?nymi uliczkami, byle trafi? do domu. Nie nale?a?a do m??niejszych, o nie, by?a delikatna i wra?liwa. Przestrogi przyjació?ek nakr?ci?y j? bardziej, wi?c przyspieszy?a kroku. Na szc??cie ju? niedaleko.

[zt]
Avatar użytkownika
Sweetie Belle
Nadwrażliwy
 
Posty: 21
Dołączył(a): 29 sty 2012, o 14:27
Lokalizacja: Ponyville
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 15 lut 2012, o 22:21

Po niezbyt d?ugim marszu, Minuette w ko?cu dotar?a pod zorganizowane na sezon zimowy lodowisko. Wesz?a na jego teren nie?piesznym krokiem, i op?aciwszy odpowiedni? sum?, uda?a si? do szatni, gdzie mog?a si? przebra?. Otworzy?a jedn? z szafek kluczem otrzymanym przy uiszczaniu op?aty i umie?ci?a w niej swoje buciki oraz pelerynk? zimow?. Usiad?a na ?aweczce i za pomoc? magii zacz??a sobie wsuwa? ?y?wy na kopytka i dok?adnie je zapina?. Zadowolona z efektu, na?o?y?a na stawy ochraniacze, zapinaj?c je na rzepy, po czym przyst?pi?a do ostatniej fazy zabezpieczania si? przed wyjazdem na lodowisko, czyli nak?adanie kasku. Po sekundzie kask by? na g?owie, ochraniaj?c tak?e róg klaczy. Zapi??a go, i dosy? chaotycznym krokiem zacz??a st?pa? w kierunku w?a?ciwego lodowiska. Po kilkunastu sekundach, znalaz?wszy si? tu? przed tafl? zamro?onej wody, pomy?la?a:
-No, zobaczymy czy sporo zapomnia?am... -Po czym zdecydowanym krokiem wesz?a na nawierzchni? o bardzo niskim wspó?czynniku tarcia. Ku jej pozytywnego zaskoczeniu, wszelkie jej ?y?wiarskie instynkty dzia?a?y dobrze, tak wi?c m?oda klacz zacz??a weso?o je?dzi? okr?giem po lodowisku, co rusz wykonuj?c jakie? manewry czy skoki. Nawet dentystka raz po raz musi si? wyszale?.
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 21 lut 2012, o 20:45

Caramel szed? sobie spokojnie ulic? pogwizduj?c melodyjk? i co jaki? czas ogl?daj?c si? za ciekawie wygl?daj?cymi ogierami.
- Fiu Fiu... - Zagwizda? za jednym odruchowo ale od razu odwróci? wzrok i zarumieni? si? lekko. Kontynuowa? spacer i wtedy zauwa?y? lodowisko. Przyjrza? si? mu z uwag? mru??c lekko oczy by po chwili na jego pysk powróci? szcz??liwy u?miech.
- Mo?e czas by si? nauczy? je?dzi?... - Pomy?la? i ruszy? by wypo?yczy? ?y?wy. Gdy ju? to zrobi? na?o?y? je ostro?nie i chwiejnym krokiem wszed? na lodowisko gdzie, jak mo?na by si? spodziewa?, pad? na lód.
- A?a... Mój pyszczek. - Nie wiedzia? jak wsta? a bola? go pyszczek którym uderzy? w ?lisk? powierzchni?. Dziwnym trafem ?lizgaj?c si? dotkn?? lekko niebieskiej klaczy ale tego nie zauwa?y?.
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 21 lut 2012, o 21:18

Szybkie wira?e, slalomy, podskoki i jeszcze wi?cej. To towarzyszy?o lodowym szale?stwom Minuette na miejskim lodowisku. Przez wi?kszo?? czasu na lodowisku by?a sama, wi?c nie musia?a si? obawia? kolizji z innymi kucami, co najwy?ej z bandami. Tak wi?c korzysta?a z tego póki mog?a. Wtem wykonuj?c kolejny szybki manewr zobaczy?a jak jaki? kuc o jasnym umaszczeniu niemrawo wchodzi na lód, w dodatku bez ochraniaczy.
-Co on chce si? zabi?? Albo z?by straci?? O nie, ja jako dentystka na to nie pozwol?! -Pomy?la?a sobie, po czym zacz??a si? powoli kierowa? w jego kierunku. Wtem zauwa?y?a jak tu? po wej?ciu na lód ów kuc upad? dosy? powa?nie na lód i pod wp?ywem si? które na niego dzia?a?y, ?lizgn?? si? do niebieskiej klaczy, dotykaj?c jej kopytek.
-To wygl?da?o powa?nie... -Pomy?la?a w duchu, po czym u?miechn??a si? serdecznie w kierunku kuca le??cego niejako u jej kopytek, po chwili schylaj?c si? ostro?nie wszystkimi czterema kopytkami. Zrobiwszy to, niejako le??c na lodzie w mocnym przykucni?ciu, przybli?y?a swój nosek do noska ogiera i u?miechaj?c si? szeroko, patrz?c mu w oczka, powiedzia?a serdecznym i mi?ym g?osem:
-Mo?e w czym? pomóc? Tak bez ochraniaczy i kasku na lodowisko to troch? niebezpieczne, nieprawda?...?
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 21 lut 2012, o 21:26

Gdy us?ysza? jej g?os oraz nag?e zbli?enie si? klaczy do jego pyska zrobi? dziwn? min? a przez my?l przelecia?y mu s?owa
- Fe. Klacz.
Na szcz??cie nie powiedzia? tego na g?os. Wci?? stara? si? wsta? ale nie wychodzi?o mu to. Nie by? w stanie z?apa? kontroli nad swoimi kopytkami oraz na?o?onymi na nie ?y?wami. Spojrza? si? na klacz i u?miechn?? nie pewnie
- Em... Tak... Ch?tnie przyjm? pomoc... Nie mog? wsta?... - Przerywa? krótkimi nie?mia?ymi seriami ?miechu swoje zdanie. - A co do ochraniaczy... - Rozejrza? si? po swoim ciele - Co ci? nie zabije to Ci? wzmocni prawda? - Ponownie za?mia? si? niepewnie. ?miech jednak przerwa? nag?y ból w szcz?ce
- A??...
- Szkoda ?e to nie ogier... By?oby znacznie milej... - Pomy?la? jeszcze.
Ostatnio edytowano 21 lut 2012, o 21:29 przez Caramel, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 21 lut 2012, o 21:51

Dentystka - niczym profesjonalny lekarz - uwa?nie s?ucha?a wypowiedzi kuca, który niejako w tej chwili odgrywa? rol? poszkodowanego, a ona jedynego osobnika w okolicy mog?cego udzieli? mu pierwszej pomocy. Delikatnie za?mia?a si? po jego wypowiedzi, gdy tak?e jej u?miech przerwa?o jej st?kni?cie kuca o karmelowym umaszczeniu.
-Oj, widz? ?e to uderzenie o lód nie b?dzie mia?o tylko wymiaru kosmetycznego... -Powiedzia?a powa?nie, po czym na niejakie rozlu?nienie wróci?a do jego poprzedniej ?artobliwej wypowiedzi, odpowiadaj?c nadal z serdecznym u?miechem, nie boj?c si? pokazywa? swoich ?nie?nobia?ych z?bków:
-Co Ci? nie zabije to Ci? wzmocni powiadasz... No có?, utrata z?bów nie zabije, ale i nie wzmocni chyba te?... A uwierz mi, wiem co mówi?, jestem dentystk?. -Przerwa?a na chwil?, zdaj?c sobie spraw? ?e ów kuc nadal le?y na zimnym lodzie w dosy? niewygodnej pozycji. Jej magia by?a zbyt s?aba aby go unie?? i postawi?, a próbuj?c mu pomóc fizycznie sama narazi?aby si? na upadek, wi?c przyst?pi?a do dawania rad odno?nie procesu wstawania:
-Okej, zatem je?li chcesz wsta?, musisz zrobi? tak: Po pierwsze przyci?gnij do siebie mocno swoje przednie kopytka. W pierwszej fazie to na nich si? b?dziesz opiera?. Wyprostuj je i gdy b?d? ju? mia?y normalny kontakt z lodem, w takiej oto pozycji siedz?cej delikatnie si? na nich zaprzyj, jednocze?nie robi?c to samo z tylnymi kopytkami co wcze?niej z pierwszymi, czyli pierw je do siebie przyci?gnij, a potem podnie?. Po tym wszystkim powiniene? ju? by? w pe?nej wyprostowanej pozycji. -Po czym przerwa?a na chwil? i doda?a sympatycznie:
-Wystartuj jak b?dziesz gotowy. B?d? Ci? asekurowa?. -Wypowiedziawszy to, podnios?a si? jednym zdecydowanym ruchem, po chwili uwa?nie obserwuj?c dzia?ania kuca.
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 21 lut 2012, o 22:04

Caramel dok?adnie wys?ucha? wszystkiego co powiedzia?a klacz.
- A wi?c jest dentystk?... Nic dziwnego ?e ma takie bia?e z?by.
Za?mia? si? w duchu. Gdy nieznajoma da?a mu instrukcje powoli zacz?? je wykonywa?. Trz?s? si? strasznie bo nie za bardzo wiedzia? co robi. Wygl?da? jak totalna pokraka.
- Najpierw jedno... Potem drugie...
Pomaga? sobie w my?lach. Na wiele si? to nie zda?o. Mimo ?e prawie wykona? pierwsz? cz??? polecenia znowu upad? na lód. Nie podda? si? jednak.
- Uda si?... Trzeba tylko troch? bardziej uwa?a?...
Ponownie zacz?? wstawa?. Powoli i niezgrabnie wykonywa? czynno?ci potrzebne do ustania na lodzie. Po d?u?szej chwili da? rad?. u?miechn?? si? delikatnie w stron? klaczy i krzykn??
- Uda?o mi si?! - Uradowany tym paktem zrobi? ruch do przodu co zaowocowa?o kolejnym kontaktem pysk-lód.
- Cholercia...
Sykn??. Wsta? ponownie troch? zirytowany ca?? t? sytuacj?. Na lodowisku by? tylko on i ta klacz wi?c nie wstydzi? si? bardzo.
- Nie mam zamiaru si? teraz wywali?. Jakie? instrukcje co do samej jazdy?
Spyta? si? przyja?nie ale troch? od niechcenia.
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 22 lut 2012, o 18:54

Klacz uwa?nie obserwowa?a poczynania kuca, gdy ten próbowa? wstawa? dok?adnie wykonuj?c jej polecenia odno?nie tej czynno?ci. Widz?c jego pocz?tkowe nieudane próby nie przejmowa?a si? tym jednak, gdy? widzia?a ?e wykonuje wszystko dobrze i w prawid?owej kolejno?ci, potrzeba mu by?o tylko wprawy. Gdy ten w ko?cu wsta? wykrzykuj?c szcz??liwie potwierdzenie wykonania tego wyczynu, klacz u?miechn??a si? szeroko na znak pozytywnych emocji wywo?anych dzia?aniem kuca. Zaraz po tym jednak lekko si? wystraszy?a widz?c i s?ysz?c kolejny powa?ny upadek jej ''praktykanta''. Gdy ten ponownie wsta? i spyta? si? jej o szczegó?y, klacz pierwsze co zrobi?a to za pomoc? magii zdj??a sobie kask i mi?kki ochraniacz na podbródek, po czym odpowiednio reguluj?c zapi?cia tak aby nie uciska?y g?owy jej rozmówcy, za?o?y?a ów kask z ochraniaczem na podbródek na g?ow?, i zapinaj?c go, powiedzia?a nadal serdecznie si? u?miechaj?c:
-Na pocz?tek. Przyda Ci si? to bardziej ni? mnie. Nie chc? Ci rekonstruowa? wszystkich z?bów. A teraz do konkretów. -Po czym delikatnie wysz?a przed kuca tak aby mia? na ni? dobry widok i kontynuuj?c wypowied?, mówi?a nie przerywaj?c mi?ego u?miechu adresowanego do jej rozmówcy:
-Nie jestem trenerk? ?y?wiarstwa, ale có?, je?dzi? umiem, to mo?e co? tu wskóram... Po pierwsze, musisz utrzymywa? równowag? i pilnowa?, aby wszystkie Twoje kopytka by?y równo obci??one. To jest, aby ?rodek ci??ko?ci nie przysuwa? si? ani do przodu, ani do ty?u, bo w?a?nie wtedy zaliczasz bliski kontakt z lodem. -na chwil? przerwa?a obserwuj?c czy kuc jej uwa?nie s?ucha i obserwuje.
-Gdy ju? zdob?dziesz ow? równowag?, zauwa?, ?e masz dwie pary kopytek: dwa lewe i dwa prawe. Istot? je?d?enia na ?y?wach jest to, aby na przemian zdecydowania raz jedn? par? si? odpycha?, a drug? ?lizga?. W taki oto sposób. Patrz uwa?nie na moje kopytka. -Sko?czywszy wypowied?, zacz??a powoli je?dzi? przed kucem zataczaj?c par? kó?ek przed nim tak, aby wszystko dok?adnie obserwowa?. Po kilku takich wolnych rundkach, zacz??a mówi? dalej, ci?gle je?d??c:
-Hamowanie to ju? wy?sza szko?a jazdy. Musisz niejako zrobi? gwa?towny zryw w którym? kierunku, w lewo b?d? prawo, przechylaj?c si? przy tym nieco do wn?trza k?ta skr?tu tak, aby zrekompensowa? dzia?aj?ca na Ciebie w chwili takiego hamowania si?? od?rodkow?. W taki oto sposób, patrz uwa?nie. -Po tych s?owach, oddali?a si? nieco od kuca po czym zacz??a wraca? w jego kierunku i tu? przed nim wykona?a ów manewr. Stoj?c blisko niego, doda?a na koniec nie przerywajac swojego sympatycznego wyrazu pyszczka:
-W skrajnym wypadku b?dziesz móg? zahamowa? na bandzie. A teraz czas, aby? Ty spróbowa? swoich si?. Nie martw si?, b?d? tu? obok.
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, o 17:56 przez Romana Minuette, łącznie edytowano 1 raz
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 22 lut 2012, o 22:34

Gdy klacz na?o?y?a mu kask u?miechn?? sie delikatnie i wys?ucha? dok?adnie jej instrukcji. Wygl?da? jakby wszystko rozumia? i s?ucha? z najwi?ksza uwag?. Jej d?ug? wypowied? skomentowa? krótkim
- Nie kmini?.
To jednak zaowocowa?o kolejnym upadkiem gdy? nie by? w stanie utrzyma? równowagi. Ponownie poczu?... A jednak Nie! Tym razem nie poczu? bólu. Zosta? on zablokowany ochraniaczem na podbródku. Wsta? z pewnym trudem i postara? si? wykona? plecenie klaczy.
- Dlaczego klaczy!?
Wykrzycza? niezadowolony w my?lach. Staraj?c si? nie zaliczy? gleby, co jakim? cudem mu ise udawa?o, Wygl?da? jak totalna pokraka.
- Tak dobrze?
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 23 lut 2012, o 18:05

S?ysz?c krótk? odpowied? ?wiadcz?c? o o tym, ?e kuc nie rozumie jej dok?adnie opisanej definicji je?d?enie na ?y?wach, Minuette zdziwi?a si?. Mocno. W ko?cu tak dok?adnie wszystko wyja?ni?a oraz zastosowa?a t? teori? w praktyce aby lepiej ów dzia?anie pokaza?, a tu jej kto? mówi ?e nie rozumie. Mimo wszystko powstrzyma?a si? od zgry?liwego komentarzu i uwa?nie obserwowa?a to co robi? kuc. Kolejny jego upadek ju? jej nawet nie zaskoczy?.
-Oj przyda mu si? ten ochraniacz i kask... -Pomy?la?a, jednak?e my?l przerwa? jej widok kuca, który zacz?? powoli sun?c do przodu.
-I co mnie k?amiesz, ?e nie rozumiesz? -Powiedzia?a z du?ym akcentem humorystycznym do kuca, widz?c jego szybkie post?py w dziedzinie ?y?wiarstwa. To ?e kto? po zaledwie kilku minutach umia? ju? powoli ?lizga? si? do przodu, stanowi?o nie lada wyczyn.
-Tak, bardzo dobrze. Powoli i spokojnie, aczkolwiek zdecydowanie odpychaj si? kopytkami. Raz lew? stron?, raz praw?. -Kontynuowa?a wypowied?, b?d?c bardzo blisko sun?cego powoli kuca. Asekuracja w tym przypadku by?a wa?na.
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 23 lut 2012, o 18:14

Ogier wykonywa? spokojnie jej polecenia staraj?c si? utrzyma? równowag?. Co? jednak by?o nie tak. Niby nie zalicza? gleby ale porusza? si? coraz szybciej i nie wiedzia? jak is? zatrzyma?. Wbrew swej woli sun?? do przodu z coraz wi?ksza pr?dko?ci? jakim? cudem wykonuj?c skr?ty.
- POMOCY!!!
Krzykn?? nie b?d?c w stanie opanowa? tych diabelskich ostrzy z??czonych z butami samego lucyfera. Tak ustawi? kopyta ?e nagle zrobi? 2x 360 i wpad? na klacz powoduj?c upadek obu kucyków.
- Fuuuuuuuuuuuu....
Pomy?la? staraj?c si? wsta? w panice ale nie dawa? rady
- Przepraszam bardzo... ?y?wy to chyba nie moja dziedzina...
Ogier wci?? próbowa? jako? wyj?? z tej do?? kr?puj?cej sytuacji.
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 23 lut 2012, o 18:42

Widz?c coraz szybciej poruszaj?cego si? kuca który ewidentnie straci? panowania zarównio nad przyspieszeniem i pr?dko?ci?, Minuette nie za bardzo mog?a mu pomóc, powiedzia?a tylko do niego nerwowym g?osem:
-Hamuj! Hamuuuuj!
Staraj?c si? jako? pomóc swojemu adeptowi przy z?agodzeniu upadku, sama dosta?a si? w stref? ra?enie jego ?mierciono?nego wiru wygl?daj?cego niczym szar?a jakiego? wojownika barbarzy?skich ludów pó?nocy.
Przez jej g?ow? przemkn??a tylko niespokojna my?l http://www.youtube.com/watch?v=KzKeWoZ-1H0 , po czym poczu?a jak jej cia?o zostaje powalone a nast?pnie przygniecione do lodu przez cia?o du?o od niej masywniejszego ogiera. Mimo sporej niezr?czno?ci sytuacji, klacz podsumowa?a j? z du?ym dystansem, obracaj?c wszystko w ?art:
-No no, nie tak szybko ogierze... Tak bez gry wst?pnej...? -Za?mia?a si? ko?cz?c wypowied? z delikatnymi rumie?cami, po czym kontynuowa?a ju? nieco powa?niej, nie trac?c jednak s?odkiego u?miechu:
-Dobrze, mamy ci??k? sytuacj?. Aby wsta? i jednocze?nie uwolni? mnie, musisz wykona? dok?adnie to samo co kilka minut temu, gdy wstawa?e? po swoich pierwszych upadkach. Jednak?e tym razem musisz uwa?a?, aby ?y?wami mi nie odci?? jakiej? cz??ci cia?a. Gdy si? ju? lekko podniesiesz, wysun? si? spod Ciebie i wszyscy b?dziemy bezpieczni, a ja si? nie o?rebi?. -Sko?czywszy wypowied?, u?miechn??a si? przyja?nie w kierunku ogiera, po czym doko?czy?a:
-Zaczynaj jak b?dziesz gotów, powoli i ostro?nie.
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 23 lut 2012, o 19:50

- Co ona sobie wyobra?a... "Tak bez gry wst?pnej" Jakbym w ogóle chcia? w co? z ni? wst?powa?... Celestio poratuj jakim? ogierem...
Niestety jego mod?y nie zosta?y wys?uchane. Westchn?? tylko ci??ko po "?arcie" klaczy i powolnymi ruchami zacz?? si? podnosi?.
- No dobra.. Wstaje...
Po chwili ju? sta? na kopytach. Postanowi? od niechcenia pomóc klaczy co zrobi? tylko dzi?ki temu ?e nie wiedzia? ?e nie powinien da? rady utrzyma? równowag?.
- Dzi?kuj? za lekcje. By?o mi?o ale chyba wol? ju? nie wchodzi? na lód... To na prawd? nie jest moja dziedzina.
Zszed? z lodowiska i zdj?? ?y?wy. Czekaj?c a? klacz podjedzie by odebra? swój kask.
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Romana Minuette » 25 lut 2012, o 16:55

Minuette nieco zdziwi? brak poczucia humoru ogiera, który wr?cz po jej wyda? si? jeszcze bardziej markotny ni? przedtem.
-Pewnie to przez te upadki, ile mo?na wytrzyma? w ko?cu... -Pomy?la?a, niejako odpowiadaj?c sobie na swoje w?tpliwo?ci. Postanowi?a jednak nie dr??y? dalej tego tematu.
Gdy wydosta?a si? spod cia?a ogiera z jego sam? niewielk? pomoc?, us?ysza?a wypowied?, która niejako j? zasmuci?a. No ale có?, mo?e po prostu nie mia? tyle ch?ci aby nauczy? si? je?dzi?, a ona nikogo do niczego nie b?dzie zmusza?, przynajmniej dopóki nie jest w jej gabinecie dentystycznym.
-No có?, szkoda ?e tak wysz?o. Ale pewnie masz racj?. -Odpowiedzia?a krótko, po czym dosz?a do wniosku ?e jest ju? w miar? pó?no, a ona jako dentystka nie powinna d?ugo przebywa? poza swoim terenem zamieszkania, w ko?cu mog?a by? komu? bardzo potrzebna w tej chwili. Zatem i ona skierowa?a si? za ogierem opuszczaj?c lodowisko i z zadowoleniem odkry?a, ?e miejsce gdzie on usiad? znajduje si? tu? obok szafki gdzie trzyma?a swoje ubrania. Usiada?a wi?c obok niego i otworzywszy szafk?, zacz??a na nowo rozmow?:
-Ja te? si? w sumie b?d? zbiera?. Jako dentystka nie powinnam d?ugo przebywa? poza moim miejscem pracy. Nie mniej mi?o by?o z Tob? sp?dzi? czas, jakby co zawsze mo?esz wst?pi? do mojego gabinetu aby sprawdzi? czy Twoje z?bki nie dosta?y ?adnego uszczerbku wywo?anego tymi upadkami. -Powiedzia?a z u?miechem, po czym za pomoc? magii zdj??a z g?owy ogiera swój kask i ochraniacz na podbródek, po czym przyst?pi?a do przebierania i ubierania si?.
Znana w fandomie jako Colgate.
Avatar użytkownika
Romana Minuette
Nadwrażliwy
 
Posty: 22
Dołączył(a): 11 lut 2012, o 22:23
Płeć: Nieustawiona

Re: Lodowisko

Postprzez Caramel » 26 lut 2012, o 10:28

- Uhm tak... Dzi?kuj? za propozycj?. Mo?e kiedy? wpadn?.
Powiedzia? do?? markotnie Gdy ta zdj??a z niego kask zacz?? kierowa? si? w stron? wyj?cia. Mimo ?e szczerze nie lubi? klaczy kultura nakazywa?a is? odwróci? i po?egna?
- ?egnaj Mo?e si? jeszcze spotkamy. - Po chwili namys?u doda?. - Jestem Caramel
Poczeka? jeszcze chwil? a? klacz mu odpowiedzia?a i wyszed? z lodowiska

<zt>
Avatar użytkownika
Caramel
Nadwrażliwy
 
Posty: 7
Dołączył(a): 20 lut 2012, o 17:10
Płeć: Nieustawiona

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Plac

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron